ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Δαφνουσίων (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λιβανάταις

Ο οικισμός Αρκίτσα προσαρτάται στο δήμο Δαφνουσίων

Ο οικισμός Λογγός προσαρτάται στο δήμο Δαφνουσίων

Ο οικισμός Βορλοβάς προσαρτάται στο δήμο Δαφνουσίων

Ο οικισμός Άγναντη προσαρτάται στο δήμο Δαφνουσίων

Ο οικισμός Καλαμάκι προσαρτάται στο δήμο Δαφνουσίων

Ο οικισμός Ταχταλί προσαρτάται στο δήμο Δαφνουσίων

Ο οικισμός Γολέμι προσαρτάται στο δήμο Δαφνουσίων

Ο οικισμός Μελιδόνι προσαρτάται στο δήμο Δαφνουσίων

Ο οικισμός Νεοχώρι προσαρτάται στο δήμο Δαφνουσίων

Ο οικισμός Δημητράκι προσαρτάται στο δήμο Δαφνουσίων

ΦΕΚ 22Α - 19/06/1844

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος προσαρτάται στο δήμο Δαφνουσίων

Δ. Δαφνουσίων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Βορλοβάς του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καλαμάκι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Νεοχώρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δημητράκι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Δαφνουσίων (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Δαφνουσίων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου Λοκρίδος

Ο οικισμός Άγναντη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγνάντης

Ο οικισμός Αρκίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρκίτσας

Ο οικισμός Λειβανάται αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λειβανατών

Ο οικισμός Λογγός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου Λοκρίδος

Ο οικισμός Ταχταλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγνάντης

Ο οικισμός Μελιδόνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αρκίτσας

Ο οικισμός Γολέμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λειβανατών

Το όνομα του οικισμού Λιβανάταις του δήμου διορθώνεται σε Λειβανάται

Ο δήμος καταργείται

Δ. Δαφνουσίων (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λιβανάται από την κοινότητα Λιβανατών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μελιδόνι αποσπάται από την κοινότητα Αρκίτσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Αικατερίνη αποσπάται από την κοινότητα Αρκίτσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλυψώ αποσπάται από την κοινότητα Αρκίτσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Αρκίτσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρκίτσα αποσπάται από την κοινότητα Αρκίτσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γουλέμιον αποσπάται από την κοινότητα Γουλεμίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αγία Αικατερίνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λοκρών

Ο οικισμός Γουλέμιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λοκρών

Ο οικισμός Καλυψώ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λοκρών

Ο οικισμός Μελιδόνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λοκρών

Ο οικισμός Αρκίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λοκρών

Ο οικισμός Λιβανάται αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λοκρών

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λοκρών

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv