ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Γαυρίου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Γαύριον

Ο οικισμός Βαρίδιον προσαρτάται στο δήμο Γαυρίου

Ο οικισμός Καλλιβάρι προσαρτάται στο δήμο Γαυρίου

Ο οικισμός Άγιος Πέτρος προσαρτάται στο δήμο Γαυρίου

Ο οικισμός Γίδες προσαρτάται στο δήμο Γαυρίου

Ο οικισμός Φελλός προσαρτάται στο δήμο Γαυρίου

Ο οικισμός Μακροτάνταλον προσαρτάται στο δήμο Γαυρίου

Ο οικισμός Βιτάλι προσαρτάται στο δήμο Γαυρίου

Ο οικισμός Λειβάδιζα προσαρτάται στο δήμο Γαυρίου

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Άρνη αποσπάται από το δήμο Άρνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαλαίοι αποσπάται από το δήμο Άρνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατάκοιλος αποσπάται από το δήμο Άρνης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Αμόλοχος προσαρτάται στο δήμο Γαυρίου

Ο οικισμός Απροβάτου προσαρτάται στο δήμο Γαυρίου

Ο οικισμός Ρεύματα προσαρτάται στο δήμο Γαυρίου

Ο οικισμός Μπατσί προσαρτάται στο δήμο Γαυρίου

ΦΕΚ 34Α - 14/06/1878

Ο οικισμός Άρνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Άρνης

Ο οικισμός Μπαλαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άρνης

Ο οικισμός Κατάκοιλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άρνης

Ο οικισμός Απροβάτου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άρνης

Ο οικισμός Ρεύματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άρνης

Ο οικισμός Μπατσί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άρνης

Ο οικισμός Άνω Γαύριον προσαρτάται στο δήμο Γαυρίου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Κωμόπολις προσαρτάται στο δήμο Γαυρίου

Ο οικισμός Χάριτες προσαρτάται στο δήμο Γαυρίου

Ο οικισμός Μονή Ζωοδόχου Πηγής προσαρτάται στο δήμο Γαυρίου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Ζωοδόχου Πηγής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άρνης

Ο οικισμός Κωμόπολις του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χάριτες του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Κουμάρι προσαρτάται στο δήμο Γαυρίου

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος προσαρτάται στο δήμο Γαυρίου

Ο οικισμός Παλαιστού προσαρτάται στο δήμο Γαυρίου

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μακροτάνταλον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μακροταντάλου

Ο οικισμός Αμόλοχος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμολόχου

Ο οικισμός Βιτάλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βιταλίου

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Φελλός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φελλού

Ο οικισμός Γαύριον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαυρίου

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Παλαιστού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μακροταντάλου

Ο οικισμός Καλλιβάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μακροταντάλου

Ο οικισμός Βαρίδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μακροταντάλου

Ο οικισμός Λειβάδιζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αμολόχου

Ο οικισμός Γίδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βιταλίου

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Άγιος Πέτρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαυρίου

Ο οικισμός Κουμάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαυρίου

Ο οικισμός Άνω Γαύριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαυρίου

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαυρίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Γαυρίου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γαύριον από το δήμο Γαυρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Πέτρος αποσπάται από το δήμο Γαυρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουμάρι αποσπάται από το δήμο Γαυρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άνω Γαύριον αποσπάται από το δήμο Γαυρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος αποσπάται από το δήμο Γαυρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 260Α - 20/12/1913

Ο οικισμός Άνω Γαύριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Γαυρίου

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Γαυρίου

Ο οικισμός Κουμάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Γαυρίου

ΦΕΚ 79Α - 07/05/1927

Ο οικισμός Γίδες αποσπάται από την κοινότητα Βιταλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 121Α - 18/06/1927

Ο οικισμός Κουμάρι αποσπάται από την κοινότητα Άνω Γαυρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 367Α - 07/10/1929

Ο οικισμός Κουμάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Γαυρίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κυπρί και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαυρίου

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Άγιος Πέτρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαυρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γαύριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Υδρούσας

Ο οικισμός Κάτω Άγιος Πέτρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Ο οικισμός Γίδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Ο οικισμός Κυπρί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Ο οικισμός Άγιος Πέτρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv