ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κάτω Κλεινών (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Κλειναί από την κοινότητα Κάτω Κλεινών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Παρασκευής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακρίτας αποσπάται από την κοινότητα Ακρίτα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καλλινίκη αποσπάται από την κοινότητα Άνω Καλλινίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Κλειναί αποσπάται από την κοινότητα Άνω Κλεινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εθνικόν αποσπάται από την κοινότητα Εθνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καλλινίκη αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Καλλινίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλαδορράχη αποσπάται από την κοινότητα Κλαδορράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοίμησις της Θεοτόκου αποσπάται από την κοινότητα Κλαδορράχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρατερόν αποσπάται από την κοινότητα Κρατερού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Μαρίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Μεσοκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Μεσοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Καύκασος αποσπάται από την κοινότητα Νέου Καυκάσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νίκη αποσπάται από την κοινότητα Νίκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρόρειον αποσπάται από την κοινότητα Παρορείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυπλάτανο αποσπάται από την κοινότητα Πολυπλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Εθνικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Νίκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Κρατερόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Παρόρειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Πολυπλάτανο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Κάτω Κλειναί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Κλαδορράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Κάτω Καλλινίκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Κοίμησις της Θεοτόκου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Άνω Κλειναί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Άνω Καλλινίκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Νέος Καύκασος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Μεσοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Μεσόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Ακρίτας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv