ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μελίτης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Αθανάσιος από την κοινότητα Νεοχωρακίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άνω Αχλάδα αποσπάται από την κοινότητα Αχλάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιουρούκι αποσπάται από την κοινότητα Αχλάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλάδα αποσπάται από την κοινότητα Αχλάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεύη αποσπάται από την κοινότητα Βεύης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από την κοινότητα Ιτέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόφοι αποσπάται από την κοινότητα Λόφων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελίτη αποσπάται από την κοινότητα Μελίτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχωράκι αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαίστρα αποσπάται από την κοινότητα Παλαίστρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππαγιάννης αποσπάται από την κοινότητα Παππαγιάννη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιταριά αποσπάται από την κοινότητα Σιταριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκοπός αποσπάται από την κοινότητα Σκοπού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριπόταμος αποσπάται από την κοινότητα Τριποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Παλαίστρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Παππαγιάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Αχλάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Βεύη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Άνω Αχλάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Λόφοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Σιταριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Γιουρούκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Τριπόταμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Σκοπός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Νεοχωράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο οικισμός Μελίτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φλωρίνης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv