ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κάτω Σουλιμάς (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάτω Σουλιμά

ΦΕΚ 298Α - 31/12/1920

Ο οικισμός Δώριον προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Σουλιμάς

ΦΕΚ 65Β - 26/07/1924

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κάτω Σουλιμά στον οικισμό Δώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δωρίου

Κ. Δωρίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 65Β - 26/07/1924

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Σουλιμάς

ΦΕΚ 207Α - 29/09/1927

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Γεωργίου

Ο οικισμός Γουβαλάρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου

Ο οικισμός Τακέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου

Ο οικισμός Ράχη Σκέφερη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου

Ο οικισμός Ράχη Τσόρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου

Ο οικισμός Τραγανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου

16/05/1928

Ο οικισμός Κάτω Σουλιμά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 407Α - 26/09/1939

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γουβαλάρια αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τακέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ράχη Σκέφερη αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ράχη Τσόρη αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τραγανά αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Τραγανά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κατσαμπαναίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δωρίου

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Γουβαλάρια της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Πέτρος

Ο οικισμός Ράχη Τσόρη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελαιοχώριον

Ο οικισμός Τακέϊκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Αθανάσιος

Ο οικισμός Κατσαμπαναίικα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πεύκη

Ο οικισμός Ράχη Σκέφερη της κοινότητας μετονομάζεται σε Πυργάκιον

ΦΕΚ 328Α - 09/11/1974

Ο οικισμός Αμφιθέα αποσπάται από την κοινότητα Αμφιθέας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάτω Αμφιθέα αποσπάται από την κοινότητα Αμφιθέας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Δωρίου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Κάτω Αμφιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Άγιος Πέτρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Αμφιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv