ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Βαρδουσίων (Φωκίδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κροκύλειον από την κοινότητα Κροκυλείου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αλποχώρι αποσπάται από την κοινότητα Αλεποχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρτοτίνα αποσπάται από την κοινότητα Αρτοτίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διχώριον αποσπάται από την κοινότητα Διχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωριάνος αποσπάται από την κοινότητα Ζοριάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασέαι αποσπάται από την κοινότητα Κερασεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκκινος αποσπάται από την κοινότητα Κοκκίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουπάκι αποσπάται από την κοινότητα Κουπακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κριάτσι αποσπάται από την κοινότητα Κριατσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πενταγιοί αποσπάται από την κοινότητα Πενταγιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβόλιον αποσπάται από την κοινότητα Περιβολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίστενον αποσπάται από την κοινότητα Τριστένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υψηλόν Χωρίον αποσπάται από την κοινότητα Υψηλού Χωρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 106Α - 13/05/2002

Η ονομασία του Τοπικού Διαμερίσματος Ζοριάνου του δήμου διορθώνεται σε Ζωριάνου

Το όνομα του οικισμού Ζοριάνος του δήμου διορθώνεται σε Ζωριάνος

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Υψηλόν Χωρίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Τρίστενον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Αλποχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Περιβόλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Διχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Κόκκινος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Κερασέαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Κροκύλειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Κουπάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Κριάτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Ζωριάνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Αρτοτίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Πενταγιοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv