ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Τολοφώνος (Φωκίδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ερατεινή από την κοινότητα Ερατεινής και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Γλυφάδα αποσπάται από την κοινότητα Γλυφάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Γλυφάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από την κοινότητα Ελαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Ελαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλαμπουράκια αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλοβινός αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Σπυρίδων αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρασούδι αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρινή αποσπάται από την κοινότητα Μακρινής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα Μηλέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάνορμος Δωρίδος αποσπάται από την κοινότητα Πανόρμου Δωρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όρμος Λεμονιάς αποσπάται από την κοινότητα Πανόρμου Δωρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Τολοφώνος αποσπάται από την κοινότητα Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τολοφών αποσπάται από την κοινότητα Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάνια αποσπάται από την κοινότητα Τριζονίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπηλιά αποσπάται από την κοινότητα Τριζονίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριζόνια (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Τριζονίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Τριζόνια (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Χάνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Όρμος Λεμονιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Πρασούδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Παραλία Τολοφώνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Μακρινή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Σπηλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Γλυφάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Κλοβινός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Τολοφών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Φλαμπουράκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Δαφνοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Πάνορμος Δωρίδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Άγιος Σπυρίδων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο οικισμός Ερατεινή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίδος

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv