ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κολυμβαρίου (Χανίων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κολυμβάριον από την κοινότητα Κολυμβαρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Δρακόνα αποσπάται από την κοινότητα Δρακόνας Κισσάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γερακιανά αποσπάται από την κοινότητα Δρακόνας Κισσάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αφράτα αποσπάται από την κοινότητα Αφράτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρθιανά αποσπάται από την κοινότητα Βασιλοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλόπουλο αποσπάται από την κοινότητα Βασιλοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκομιχελιανά αποσπάται από την κοινότητα Βουβών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποντικιανά αποσπάται από την κοινότητα Βουβών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Βούβες αποσπάται από την κοινότητα Βουβών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Βούβες αποσπάται από την κοινότητα Βουβών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαφιώτες αποσπάται από την κοινότητα Γλώσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλώσσα αποσπάται από την κοινότητα Γλώσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλάμι αποσπάται από την κοινότητα Δελιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δελιανά αποσπάται από την κοινότητα Δελιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα Δελιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρα Κερά αποσπάται από την κοινότητα Δελιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από την κοινότητα Δελιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άστρικος αποσπάται από την κοινότητα Επισκοπής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα Επισκοπής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοθιανά αποσπάται από την κοινότητα Επισκοπής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από την κοινότητα Επισκοπής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρομόνερον αποσπάται από την κοινότητα Ζυμπραγού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζυμπραγός αποσπάται από την κοινότητα Ζυμπραγού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Ζυμπραγού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμισιανά αποσπάται από την κοινότητα Καμισιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρές αποσπάται από την κοινότητα Καρών Κισσάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλιανά αποσπάται από την κοινότητα Καρών Κισσάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεταλιανά αποσπάται από την κοινότητα Καρών Κισσάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχιον αποσπάται από την κοινότητα Καρών Κισσάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Γωνιάς αποσπάται από την κοινότητα Κολυμβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από την κοινότητα Καλυδονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλυδονία αποσπάται από την κοινότητα Καλυδονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελισσουργιό αποσπάται από την κοινότητα Καλυδονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βένι αποσπάται από την κοινότητα Καλυδονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμούλιον αποσπάται από την κοινότητα Καλυδονίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλακάλωνα αποσπάται από την κοινότητα Νοχιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νοχιά αποσπάται από την κοινότητα Νοχιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανέθημος αποσπάται από την κοινότητα Πανεθήμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από την κοινότητα Πανεθήμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραβδούχα αποσπάται από την κοινότητα Ραβδούχας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από την κοινότητα Ραβδούχας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστράτηγος αποσπάται από την κοινότητα Ροδωπού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσπρα Νερά αποσπάται από την κοινότητα Ροδωπού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδωπός αποσπάται από την κοινότητα Ροδωπού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαρμαροχώρι αποσπάται από την κοινότητα Σπηλιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθοκεφάλα αποσπάται από την κοινότητα Σπηλιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαγί αποσπάται από την κοινότητα Σπηλιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπηλιά αποσπάται από την κοινότητα Σπηλιάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Γερακιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Δρακόνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Κάτω Βούβες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Μετόχιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Κολυμβάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Σκαφιώτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Ποντικιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Λουκομιχελιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Καρθιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Καρές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Άστρικος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Επάνω Βούβες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Κουμούλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Καλυδονία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Μονή Γωνιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Μελισσουργιό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Βένι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Νοχιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Καμισιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Δρομόνερον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Πλακάλωνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Πανέθημος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Βασιλόπουλο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Ζυμπραγός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Αφράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Βαγί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Μαραθοκεφάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Σπηλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Αστράτηγος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Άσπρα Νερά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Ραβδούχα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Ροδωπός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Δαρμαροχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Μοθιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Πεταλιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Δελιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Γρα Κερά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Καλάμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Βασιλιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Γλώσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πλατανιά

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv