ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Άρνης (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άρνη

Ο οικισμός Μπαλαίοι προσαρτάται στο δήμο Άρνης

Ο οικισμός Κατάκοιλος προσαρτάται στο δήμο Άρνης

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Άρνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γαυρίου

Ο οικισμός Μπαλαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γαυρίου

Ο οικισμός Κατάκοιλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γαυρίου

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 34Α - 14/06/1878

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άρνη από το δήμο Γαυρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μπαλαίοι αποσπάται από το δήμο Γαυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατάκοιλος αποσπάται από το δήμο Γαυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απροβάτου αποσπάται από το δήμο Γαυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρεύματα αποσπάται από το δήμο Γαυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπατσί αποσπάται από το δήμο Γαυρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Ρεύματα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 130Α - 31/12/1880

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Άρνη στον οικισμό Μπατσί

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Ζωοδόχου Πηγής αποσπάται από το δήμο Γαυρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κατάκοιλος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κατακοίλου

Ο οικισμός Άρνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άρνης

Ο οικισμός Μπατσί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπατσίου

Ο οικισμός Απρόβατον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Απροβάτου

Ο οικισμός Μπαλαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άρνης

Ο οικισμός Μονή Ζωοδόχου Πηγής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπατσίου

Το όνομα του οικισμού Απροβάτου του δήμου διορθώνεται σε Απρόβατον

Ο δήμος καταργείται

Κ. Άρνης (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άρνη από το δήμο Άρνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπαλαίοι αποσπάται από το δήμο Άρνης και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Ατένη και προσάρτησή του στην κοινότητα Άρνης

Αναγνώριση του οικισμού Ρεύματα και προσάρτησή του στην κοινότητα Άρνης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Άρνη της κοινότητας διορθώνεται σε Αρνάς

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αρνά

Ο οικισμός Μπαλαίοι της κοινότητας καταργείται.

Κ. Αρνά (Κυκλάδων)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Άρνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ατένι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Ο οικισμός Αρνάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Ο οικισμός Ρέματα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv