ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μαστιχοχωρίων (Χίου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πυργίον από την κοινότητα Πυργίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βέσση αποσπάται από την κοινότητα Βέσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελάτα αποσπάται από την κοινότητα Ελάτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιθίον αποσπάται από την κοινότητα Λιθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμένας Λιθίου αποσπάται από την κοινότητα Λιθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμένας αποσπάται από την κοινότητα Μεστών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραχύλια αποσπάται από την κοινότητα Μεστών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μερικούντα αποσπάται από την κοινότητα Μεστών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεστά αποσπάται από την κοινότητα Μεστών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ολύμποι αποσπάται από την κοινότητα Ολύμπων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρύντα αποσπάται από την κοινότητα Πυργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου αποσπάται από την κοινότητα Πυργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δότια αποσπάται από την κοινότητα Πυργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εμπορειός αποσπάται από την κοινότητα Πυργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πατρικά αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρμόλια αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλμυρός αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμωτή αποσπάται από το δήμο Μαστιχοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Άγιος Στέφανος (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ελάτας

Ο νέος οικισμός Καλόγερος (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μεστών

Ο νέος οικισμός Νησάκι (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μεστών

Ο νέος οικισμός Βενέτικο (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πυργίου

Ο νέος οικισμός Πελαγόνησος (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πυργίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Λιμένας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Ελάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Βέσση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Πυργίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Πατρικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Ολύμποι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Καλαμωτή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Μεστά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Καρύντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Αρμόλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Λιθίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Πελαγόνησος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Λιμένας Λιθίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Αλμυρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Βενέτικο (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Καλόγερος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Μερικούντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Τραχύλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Νησάκι (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Εμπορειός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο οικισμός Δότια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χίου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv