ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Γεώργιος Τυμφρηστού από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Νεοχωράκιον αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίτολη αποσπάται από την κοινότητα Βίτολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Δικάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρίλον αποσπάται από την κοινότητα Μαυρίλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Κάψη αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλης Κάψης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μερκάδα αποσπάται από την κοινότητα Μερκάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσαία Κάψη αποσπάται από την κοινότητα Μεσαίας Κάψης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περίβλεπτον αποσπάται από την κοινότητα Περιβλέπτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιτσιωτά αποσπάται από την κοινότητα Πιτσιωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτελέα αποσπάται από την κοινότητα Πτελέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι Τυμφρηστού αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου Τυμφρηστού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μερκάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Νεοχωράκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Πτελέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Πιτσιωτά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Μεγάλη Κάψη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Βίτολη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Δίκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Μεσαία Κάψη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Περίβλεπτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Τυμφρηστού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Νεοχώρι Τυμφρηστού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Μαυρίλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο οικισμός Ασπρόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μακρακώμης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv