ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μπατσίου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπατσί από το δήμο Άρνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Ζωοδόχου Πηγής αποσπάται από το δήμο Άρνης και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Όρμος Μπατσί και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπατσίου

16/05/1928

Ο οικισμός Όρμος Μπατσί της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μαμακά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπατσίου

Αναγνώριση του οικισμού Γιάνουλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπατσίου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Αντώνιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπατσίου

Αναγνώριση του οικισμού Αγίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπατσίου

Αναγνώριση του οικισμού Στιβάρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπατσίου

Αναγνώριση του οικισμού Δαμασκηνός και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπατσίου

16/10/1940

Ο οικισμός Αγίας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Γιάνουλα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μαμακά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Δαμασκηνός της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Δαμασκηνός και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπατσίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Ζωοδόχου Πηγής αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Ο οικισμός Μπατσί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Ο οικισμός Στιβάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Ο οικισμός Δαμασκηνός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv