ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Νικολάου Σκουφά (Άρτης)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πέτα από το δήμο Πέτα και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από το δήμο Πέτα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμφιθέα αποσπάται από το δήμο Πέτα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγκλα αποσπάται από το δήμο Πέτα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάρχη αποσπάται από το δήμο Πέτα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Πέτα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διασέλλα αποσπάται από το δήμο Πέτα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουρνάρι αποσπάται από το δήμο Πέτα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχωράκι αποσπάται από το δήμο Πέτα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρκινιάδα αποσπάται από το δήμο Πέτα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλειστόν αποσπάται από το δήμο Πέτα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Άγιοι Ανάργυροι αποσπάται από το δήμο Πέτα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελάται αποσπάται από το δήμο Πέτα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρότοπος αποσπάται από το δήμο Αράχθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακροποταμιά αποσπάται από το δήμο Αράχθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περάνθη αποσπάται από το δήμο Αράχθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Συνοικισμός Λουτροτόπου αποσπάται από το δήμο Αράχθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Αράχθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παχυκάλαμος αποσπάται από το δήμο Αράχθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθότοπος αποσπάται από το δήμο Αράχθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλομόδια αποσπάται από το δήμο Αράχθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκέαι αποσπάται από το δήμο Αράχθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Αράχθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Κομποτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελλάδες αποσπάται από το δήμο Κομποτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομπότι αποσπάται από το δήμο Κομποτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φωτεινόν αποσπάται από το δήμο Κομποτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από το δήμο Κομποτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομμένο αποσπάται από την κοινότητα Κομμένου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Συνοικισμός αποσπάται από την κοινότητα Κομμένου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Νεοχωρίου μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

Η δημοτική κοινότητα Κομποτίου μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

Εκτύπωση  Αρχείο csv