ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ανδρίτσαινας-Κρεστένων (Ηλείας)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ανδρίτσαινα ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κρέσταινα από το δήμο Σκιλλούντος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Χελιδόνιον αποσπάται από το δήμο Ανδριτσαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρούγγαινα αποσπάται από το δήμο Ανδριτσαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φανάρι αποσπάται από το δήμο Ανδριτσαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από το δήμο Ανδριτσαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαλαίικα αποσπάται από το δήμο Ανδριτσαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεισόα αποσπάται από το δήμο Ανδριτσαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκέαι αποσπάται από το δήμο Ανδριτσαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δραγώγι αποσπάται από το δήμο Ανδριτσαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνούλα αποσπάται από το δήμο Ανδριτσαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λινίσταινα αποσπάται από το δήμο Ανδριτσαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάτεσι αποσπάται από το δήμο Ανδριτσαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρόβια αποσπάται από το δήμο Ανδριτσαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέκουλας αποσπάται από το δήμο Ανδριτσαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατεία αποσπάται από το δήμο Ανδριτσαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάρμιον αποσπάται από το δήμο Ανδριτσαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουφόπουλον αποσπάται από το δήμο Ανδριτσαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβαδάκιον αποσπάται από το δήμο Αλιφείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράπτης αποσπάται από το δήμο Αλιφείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρώνια αποσπάται από το δήμο Αλιφείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλήμα αποσπάται από το δήμο Αλιφείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογγός αποσπάται από το δήμο Αλιφείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαρακίτικα αποσπάται από το δήμο Αλιφείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμίδιον αποσπάται από το δήμο Αλιφείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Αλιφείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από το δήμο Αλιφείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Αμυγδαλιές αποσπάται από το δήμο Αλιφείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμυγδαλέαι αποσπάται από το δήμο Αλιφείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρεστόν αποσπάται από το δήμο Αλιφείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράμα αποσπάται από το δήμο Αλιφείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πευκί αποσπάται από το δήμο Αλιφείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλιφείρα αποσπάται από το δήμο Αλιφείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βλάσης αποσπάται από το δήμο Αλιφείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Αλιφείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτελέα αποσπάται από το δήμο Αλιφείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κράνα αποσπάται από το δήμο Αλιφείρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παπά Χάνια αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φρίξα αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλειδί αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάνι Γρύλλου αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκιλλουντία αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατιάνα αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλουτοχώριον αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Καλυβάκια αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοσχούλα αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Σκιλλουντία αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Σαμικόν αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχες αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλίκωμον αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέο Χωριό αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φραγγοκκλησιά αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρουνοί αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαμικόν αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραίκας αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διάσελλα αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρύλλος αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαδικάκι αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλυβάκια αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανεμοχωράκι αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρυπητή αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρίσια αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεκάνη αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρίνα αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαδικόν αποσπάται από το δήμο Σκιλλούντος και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Καμίνια και προσάρτησή του στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Αναγνώριση του οικισμού Μελίσσια και προσάρτησή του στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Αναγνώριση του οικισμού Μπάμπες και προσάρτησή του στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Αναγνώριση του οικισμού Σιλήμνα και προσάρτησή του στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Εκτύπωση  Αρχείο csv