ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Άνδρου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άνδρος

Ο οικισμός Λιβάδια προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Μεσαχώριον προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Βραχνός προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Συνέτη προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Μεσαριά προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Αλαδινόν προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Υψηλού προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Κυπρίνια προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Λάμυρα προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Οπίσω Λάμυρα προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Μεσαθούρι προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Στραπουριαίς προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Βρύσαι προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Στενιαί προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Απατούρια προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Πιτροφός προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Μένητες προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Αποίκια προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Κατακαλαίοι προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Κουρέλι προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Φάλλικα προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Σασάς προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Ζαγανιάρης προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Βουρκωτή προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Βρύσαι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κατακαλαίοι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Οπίσω Λάμυρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Παναχράντου προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Παλαιόπολις προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Κωμανή προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Κυπρίνια του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μεσαχώριον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σάριζα προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Στενιαί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στενιών

Ο οικισμός Βουρκωτή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βουρκωτής

Ο οικισμός Αποίκια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αποικίων

Ο οικισμός Λάμυρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαμύρων

Ο οικισμός Άνδρος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνδρου

Ο οικισμός Συνέτη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συνετίου

Ο οικισμός Πιτροφός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πιτροφού

Ο οικισμός Μεσαριά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεσαριάς

Ο οικισμός Απατούρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αποικίων

Ο οικισμός Σάριζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αποικίων

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αποικίων

Ο οικισμός Υψηλά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαμύρων

Ο οικισμός Μεσαθούρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαμύρων

Ο οικισμός Στραπουριαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαμύρων

Ο οικισμός Βραχνός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνδρου

Ο οικισμός Λιβάδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνδρου

Ο οικισμός Ζαγανιάρης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πιτροφού

Ο οικισμός Παλαιόπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πιτροφού

Ο οικισμός Μονή Παναχράντου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πιτροφού

Ο οικισμός Κουρέλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσαριάς

Ο οικισμός Σασάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσαριάς

Ο οικισμός Μαίνητες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσαριάς

Ο οικισμός Κουμανή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσαριάς

Ο οικισμός Φάλλικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσαριάς

Ο οικισμός Αλαδινόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσαριάς

Το όνομα του οικισμού Υψηλού του δήμου διορθώνεται σε Υψηλά

Το όνομα του οικισμού Κωμανή του δήμου διορθώνεται σε Κουμανή

Το όνομα του οικισμού Μένητες του δήμου διορθώνεται σε Μαίνητες

Ο δήμος καταργείται

Κ. Άνδρου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνδρος από το δήμο Άνδρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βραχνός αποσπάται από το δήμο Άνδρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λιβάδια αποσπάται από το δήμο Άνδρου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Νεμποριό και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνδρου

16/10/1940

Ο οικισμός Νεμποριό της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Καλόγερος και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνδρου

Αναγνώριση του οικισμού Τουρλίτης και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνδρου

ΦΕΚ 203Α - 12/08/1948

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Άνδρου

Δ. Άνδρου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 203Α - 12/08/1948

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Άνδρου

07/04/1951

Ο οικισμός Τουρλίτης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καλόγερος του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 144Α - 20/09/1958

Ο οικισμός Μέσα Χωριό αποσπάται από την κοινότητα Μεσαριάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από την κοινότητα Αποικίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αποίκια αποσπάται από την κοινότητα Αποικίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατακαλαίοι αποσπάται από την κοινότητα Αποικίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουρκωτή αποσπάται από την κοινότητα Βουρκωτής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάμυρα αποσπάται από την κοινότητα Λαμύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσαθούρι αποσπάται από την κοινότητα Λαμύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υψηλά αποσπάται από την κοινότητα Λαμύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στραπουριαί αποσπάται από την κοινότητα Λαμύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιτροφός αποσπάται από την κοινότητα Πιτροφού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελίδα αποσπάται από την κοινότητα Πιτροφού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στενιαί αποσπάται από την κοινότητα Στενιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλάδον αποσπάται από την κοινότητα Μεσαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Παναχράντου αποσπάται από την κοινότητα Μεσαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορεινόν αποσπάται από την κοινότητα Μεσαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μένητες αποσπάται από την κοινότητα Μεσαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσαριά αποσπάται από την κοινότητα Μεσαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρέλι αποσπάται από την κοινότητα Μεσαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαγανιάρης αποσπάται από την κοινότητα Μεσαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φάλλικα αποσπάται από την κοινότητα Μεσαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμανή αποσπάται από την κοινότητα Μεσαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλαδινόν αποσπάται από την κοινότητα Μεσαριάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Όρμος Κορθίου αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπειόν αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έξω Βουνίον αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χώναι αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρα Χωριό αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουσιώνας αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέσα Βουνίον αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλαμαννιά αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μωρακαίοι αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρογόν αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οπίσω Μεριά αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόχυλος αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καππαριά αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόρθι αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αηδόνια αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αϊπάτια αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμονακλειόν αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συνέτιον αποσπάται από το δήμο Κορθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Γαύριο αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γάιδαρος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακροτάνταλο αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Συμεών αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαύριο αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Πέτρος αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άρνη αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόπολη αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τουρλίτης (νησίς) αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Άγιος Πέτρος αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμάρι αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μερμηγκιές αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κατάκοιλος αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακαμάτης (νησίς) αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπρί αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πράσσο (νησίς) αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατύ (νησίς) αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλο (νησίς) αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Φελλός αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόλυμπος αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Ελεούσα αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπατσί αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμμόλοχος αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατάκοιλος αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχόλη αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλυβάρι αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ζωοδόχου Πηγής αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γίδες αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρέματα αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαμασκηνός αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλικάδρος αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμάκι αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στιβάρι αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρίδι αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούτσι αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιστού αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ατένι Κατακοίλου αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιτάλι αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάρτες αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ατένι αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Φελλός αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Απροβάτου αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Απροβάτου αποσπάται από το δήμο Υδρούσας και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Ζόρκος και προσάρτησή του στο δήμο Άνδρου

Αναγνώριση του οικισμού Κούρταλη και προσάρτησή του στο δήμο Άνδρου

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Μπατσίου μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η δημοτική κοινότητα Γαυρίου μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

Εκτύπωση  Αρχείο csv