ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μινώα Πεδιάδας (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καστέλλιον ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αρκαλοχώριον ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ευαγγελισμός από το δήμο Καστελλίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καλό Χωριό αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουσσούτα αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Πουλιά αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλιαρίσσα αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πατσίδερος αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζήντα αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χανδρού αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαδιά αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χουμέρι αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχοντικόν αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Πουλιά αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμουργιέλες αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στίρονας αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρασάς αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαρίπα αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκοχώριον αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαβριανά αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάρτιρα αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φίλιπποι αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καστελλιανά αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τουρλωτή αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυλή αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καστελλιανά αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβάδος αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίνι αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βακιώτες αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεμάτιον αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκινιάς αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δραπέτι αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρά Επισκοπή αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κασάνος αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσούτσουρος αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νιπιδιτός αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουσσοχώρια αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Σεμνή αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαχαιρά αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγούτα αποσπάται από το δήμο Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγνος αποσπάται από το δήμο Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σμάρι αποσπάται από το δήμο Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαθιά αποσπάται από το δήμο Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυττός αποσπάται από το δήμο Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Καρουζανά αποσπάται από το δήμο Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καρουζανά αποσπάται από το δήμο Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρμάχα αποσπάται από το δήμο Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλενιανόν αποσπάται από το δήμο Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυθέα αποσπάται από το δήμο Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγός αποσπάται από το δήμο Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκλαβεροχώρι αποσπάται από το δήμο Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχάγγελος αποσπάται από το δήμο Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασκοί αποσπάται από το δήμο Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τοίχος αποσπάται από το δήμο Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπιτζαριανό αποσπάται από το δήμο Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμαριανόν αποσπάται από το δήμο Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζίγκουνας αποσπάται από το δήμο Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απόστολοι αποσπάται από το δήμο Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεράκιον αποσπάται από το δήμο Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κασταμονίτσα αποσπάται από το δήμο Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιλιανόν αποσπάται από το δήμο Καστελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θραψανός αποσπάται από το δήμο Θραψανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωφόροι αποσπάται από το δήμο Θραψανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαμπάς αποσπάται από το δήμο Θραψανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγκαράθου αποσπάται από το δήμο Θραψανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλατάς αποσπάται από το δήμο Θραψανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βόνη αποσπάται από το δήμο Θραψανού και προσαρτάται στο δήμο

Εκτύπωση  Αρχείο csv