ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Βόλβης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σταυρός από το δήμο Ρεντίνας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ασπροβάλτα αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Βρασνά αποσπάται από το δήμο Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απολλωνία αποσπάται από το δήμο Μαδύτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκαλού αποσπάται από το δήμο Μαδύτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μόδι αποσπάται από το δήμο Μαδύτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Μάδυτος αποσπάται από το δήμο Μαδύτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηροπόταμος αποσπάται από το δήμο Αρέθουσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίμνη αποσπάται από το δήμο Αρέθουσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φιλαδέλφιον αποσπάται από το δήμο Αρέθουσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Στεφανινά αποσπάται από το δήμο Αρέθουσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκεπαστό αποσπάται από το δήμο Αρέθουσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκούδα αποσπάται από το δήμο Αρέθουσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανοιξιά αποσπάται από το δήμο Αρέθουσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στεφανινά αποσπάται από το δήμο Αρέθουσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρούδα αποσπάται από το δήμο Αρέθουσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρέθουσα αποσπάται από το δήμο Αρέθουσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Απολλωνία αποσπάται από το δήμο Απολλωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελισσουργός αποσπάται από το δήμο Απολλωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιστερώνα αποσπάται από το δήμο Απολλωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στίβος αποσπάται από το δήμο Απολλωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικομηδινόν αποσπάται από το δήμο Απολλωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατεία αποσπάται από το δήμο Απολλωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά Βόλβης αποσπάται από το δήμο Απολλωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοπόταμο αποσπάται από το δήμο Απολλωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπιτάκια αποσπάται από το δήμο Απολλωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Σταυρός αποσπάται από το δήμο Ρεντίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλιές αποσπάται από το δήμο Ρεντίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαμβακιά αποσπάται από το δήμο Ρεντίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρά Βόλβη αποσπάται από το δήμο Ρεντίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρεντίνα αποσπάται από το δήμο Ρεντίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρέθουσα αποσπάται από το δήμο Ρεντίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Βόλβη αποσπάται από το δήμο Ρεντίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νυμφόπετρα αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευαγγελισμός αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικροκώμη αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαϊοχώριον αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχολάριον αποσπάται από το δήμο Εγνατίας και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Ο οικισμός Αρέθουσα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μηλιές του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Βρασνά και προσάρτησή του στο δήμο Βόλβης

Αναγνώριση του οικισμού Παλιάμπελα και προσάρτησή του στο δήμο Βόλβης

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Νέας Απολλωνίας μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

Εκτύπωση  Αρχείο csv