ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ζαγορίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ασπράγγελοι από το δήμο Κεντρικού Ζαγορίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βουτανσαίοι αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρεβενίτιον αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλαμπουράρι αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθρακίτης αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άμπελος αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιτέα αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλιωτάδες αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεμάτιον αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελατοχώρι αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίστενον αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβαλλάρι αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανώνας αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δολιανή αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρίνον αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίλακκον αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυές αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιάπη αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από το δήμο Ανατολικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Μηνάς αποσπάται από το δήμο Κεντρικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίκος αποσπάται από το δήμο Κεντρικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίλοφον αποσπάται από το δήμο Κεντρικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο Κεντρικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονοδένδρι αποσπάται από το δήμο Κεντρικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοβούνι αποσπάται από το δήμο Κεντρικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίτσα αποσπάται από το δήμο Κεντρικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανασσής αποσπάται από το δήμο Κεντρικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Πεδινά αποσπάται από το δήμο Κεντρικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρίστη αποσπάται από το δήμο Κεντρικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλουτάς αποσπάται από το δήμο Κεντρικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δικόρυφον αποσπάται από το δήμο Κεντρικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελάτη αποσπάται από το δήμο Κεντρικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Πεδινά αποσπάται από το δήμο Κεντρικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαφότοπος αποσπάται από το δήμο Κεντρικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διπόταμον αποσπάται από το δήμο Κεντρικού Ζαγορίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαμνέλλιον αποσπάται από το δήμο Τύμφης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσοχώρι αποσπάται από το δήμο Τύμφης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ηλιοχώρι αποσπάται από το δήμο Τύμφης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπέσοβον αποσπάται από το δήμο Τύμφης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκκούλιον αποσπάται από το δήμο Τύμφης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βραδέτο αποσπάται από το δήμο Τύμφης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεπτοκαρυά Ζαγορίου αποσπάται από το δήμο Τύμφης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεγάδες αποσπάται από το δήμο Τύμφης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσεπέλοβον αποσπάται από το δήμο Τύμφης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φραγκάδες αποσπάται από το δήμο Τύμφης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάϊστα αποσπάται από το δήμο Τύμφης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κήποι αποσπάται από το δήμο Τύμφης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βοβούσα αποσπάται από την κοινότητα Βοβούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόν Πάπιγκον αποσπάται από την κοινότητα Παπίγκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάπιγκον αποσπάται από την κοινότητα Παπίγκου και προσαρτάται στο δήμο

Εκτύπωση  Αρχείο csv