ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Βορείων Τζουμέρκων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πράμαντα από το δήμο Πραμάντων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ποτιστικά αποσπάται από το δήμο Τζουμέρκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέδρος αποσπάται από το δήμο Τζουμέρκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χουλιαράδες αποσπάται από το δήμο Τζουμέρκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαπτιστής αποσπάται από το δήμο Τζουμέρκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιχαλίτσιον αποσπάται από το δήμο Τζουμέρκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον Σιράκου αποσπάται από το δήμο Τζουμέρκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από το δήμο Τζουμέρκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροβούνιον αποσπάται από το δήμο Τζουμέρκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρούγα αποσπάται από το δήμο Πραμάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσόπελα αποσπάται από το δήμο Πραμάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελοχώρι αποσπάται από το δήμο Πραμάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Ράχη αποσπάται από το δήμο Πραμάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνόρεια αποσπάται από το δήμο Πραμάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χριστοί αποσπάται από το δήμο Πραμάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυλοκοπειόν αποσπάται από το δήμο Πραμάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από το δήμο Πραμάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιομοχούστιον αποσπάται από το δήμο Πραμάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαλούχος αποσπάται από το δήμο Πραμάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραφταναίοι αποσπάται από το δήμο Πραμάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φράξος αποσπάται από το δήμο Πραμάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλληκάριον αποσπάται από το δήμο Πραμάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλέντζι αποσπάται από το δήμο Κατσανοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από το δήμο Κατσανοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορίτιανη αποσπάται από το δήμο Κατσανοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαίσια Μαλακασίου αποσπάται από το δήμο Κατσανοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάζαινα αποσπάται από το δήμο Κατσανοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο Κατσανοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάτερον αποσπάται από το δήμο Κατσανοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αετορράχη αποσπάται από το δήμο Κατσανοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από το δήμο Κατσανοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κωστήτσι αποσπάται από το δήμο Κατσανοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φορτόσιον αποσπάται από το δήμο Κατσανοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανούσσα αποσπάται από το δήμο Κατσανοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονολίθι αποσπάται από το δήμο Κατσανοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Κατσανοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηροβούνιον αποσπάται από το δήμο Κατσανοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο Κατσανοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νίστορα αποσπάται από το δήμο Κατσανοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συρράκον αποσπάται από την κοινότητα Συρράκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαρρύται αποσπάται από την κοινότητα Καλαρρυτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυστράς αποσπάται από την κοινότητα Καλαρρυτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ματσούκι αποσπάται από την κοινότητα Ματσουκίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθύπεδον αποσπάται από την κοινότητα Βαθυπέδου και προσαρτάται στο δήμο

Εκτύπωση  Αρχείο csv