ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κεφαλονιάς (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αργοστόλιον από το δήμο Αργοστολίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καρδακάτα αποσπάται από το δήμο Αργοστολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διλινάτα αποσπάται από το δήμο Αργοστολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νύφι αποσπάται από το δήμο Αργοστολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεμουτσαντάτα αποσπάται από το δήμο Αργοστολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκολάτα αποσπάται από το δήμο Αργοστολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομποθεκράτα αποσπάται από το δήμο Αργοστολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαυγάτα αποσπάται από το δήμο Αργοστολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δράπανον αποσπάται από το δήμο Αργοστολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγκώνας αποσπάται από το δήμο Αργοστολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρωϊανάτα αποσπάται από το δήμο Αργοστολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φάρσα αποσπάται από το δήμο Αργοστολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιτακάτα αποσπάται από το δήμο Αργοστολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαρακλάτα αποσπάται από το δήμο Αργοστολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηνιά αποσπάται από το δήμο Αργοστολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προκοπάτα αποσπάται από το δήμο Αργοστολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρουκλάτα αποσπάται από το δήμο Αργοστολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραζάτα αποσπάται από το δήμο Αργοστολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζόλα αποσπάται από το δήμο Αργοστολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φανιές αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολαΐτης αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θηράμονας αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χιονάτα αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κατελειός αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρατζακλί αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατείαι αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζανάτα αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλειμματάς αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρογέρακας αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανδριολάτα αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρεμμύδι αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίζα αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμπιτσάτα αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξενόπουλον αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυράτα αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρκόπουλον αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατελειός αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ατσουπάδες αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλεριάνος αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργίνια αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Άτρου αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάστρα αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπανδρίτι αποσπάται από το δήμο Ελειού - Πρόνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλικερή αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρκουλάτα αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αντιπάτα αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τουλιάτα αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριλιάς αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεντουράτα αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάγγανος αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομιτάτα αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κονιδαράτα αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρύ αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γερμενάτα αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψιλιθριάς αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλικιάδες αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ματσουκάτα αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δραπανίτικα αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσος αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοθρέας αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιγλί αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστερίς (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσελεντάτα αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φισκάρδον αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεφαρανάτα αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πατρικάτα αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκολάτα αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζαμαρελλάτα αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοβούνια αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευρετή αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσαράτα αποσπάται από το δήμο Ερίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβάδος αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δοριζάτα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμειαί αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ανδρέου αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μενεγάτα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοριάνα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλείσματα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαρτιά αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχάτα Εικοσιμίας αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουντουράτα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταξάτα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λακήθρα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουσάτα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σβορωνάτα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεσάδα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιμοτάτα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περατάτα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουρδάτα αποσπάται από το δήμο Λειβαθούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόγγος αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλυχάτα αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρισάτα αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίφι αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονοπολάτα αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκινέας αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δελαπορτάτα αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κηπουραίων αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαβατάτα αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαμουλιανάτα αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνί αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουλλάροι αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαβριάτα αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντογενάδα αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαβδάτα αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρδιάνοι (νησίς) αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λέπεδα αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ληξούρι αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμιναράτα αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουβαλάτα αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαντζαβινάτα αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκεράτα αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αθέρας αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλάτα αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιχαλιτσάτα αποσπάται από το δήμο Παλικής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Ευφημία αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σοφία (νησίς) αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρυώτικα αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεταλάς (νησίς) αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μόδιο (νησίς) αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πίστρος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαμπρινός (νησίς) αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φίλιππος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αντιπάτα αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωρός (νησίς) αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διβαράτα αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άπασα (νησίς) αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσακαλονήσιο (νησίς) αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηροπόταμος αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρακοπουλάτα αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πράσο (νησίς) αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλόγηρος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γηρόβαρης (νησίς) αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φερεντινάτα αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκάτα αποσπάται από το δήμο Πυλαρέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουλουράτα αποσπάται από το δήμο Σάμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλιωτάτα αποσπάται από το δήμο Σάμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβόμυλος αποσπάται από το δήμο Σάμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διγαλέτον αποσπάται από το δήμο Σάμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουλάτα αποσπάται από το δήμο Σάμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σάμη αποσπάται από το δήμο Σάμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γριζάτα αποσπάται από το δήμο Σάμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ελευθέριος αποσπάται από την κοινότητα Ομαλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι Βαλσαμάτων αποσπάται από την κοινότητα Ομαλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιχάτα αποσπάται από την κοινότητα Ομαλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επανωχώρι αποσπάται από την κοινότητα Ομαλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλσαμάτα αποσπάται από την κοινότητα Ομαλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γερασίμου αποσπάται από την κοινότητα Ομαλών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Φαρακλάτων μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η τοπική κοινότητα Σκάλας μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η δημοτική κοινότητα Ομαλών μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

ΦΕΚ 43Α - 09/03/2019

Ο οικισμός Αργοστόλιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Αργοστολίου

Ο οικισμός Ληξούρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ληξουρίου

Ο οικισμός Σάμη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Σάμης

Ο οικισμός Ζόλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Αγκώνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Καρδακάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Μαυράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Θηράμονας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ανδρέου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Άτρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Κατελειός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Ατσουπάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Νύφι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Κολαΐτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Σιμοτάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Ξενόπουλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Μεταξάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Μαρκόπουλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Δράπανον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Λουρδάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Λακήθρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Κουρουκλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Κεραμειαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Καραβάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Μιχάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Επανωχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Ανδριολάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Δαυγάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Κάτω Κατελειός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Βλαχάτα Εικοσιμίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γερασίμου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Βαλσαμάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Πλατείαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Βαλεριάνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Αργίνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Μενεγάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Κομποθεκράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Κοκολάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Φανιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Ρίζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Μουσάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Διλινάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Δεμουτσαντάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Καμπιτσάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Ρατζακλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Άγιος Ελευθέριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Σπαρτιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Κλείσματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Τρωϊανάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Αλειμματάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Μιτακάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Φαρακλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Προκοπάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Ραζάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Φάρσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Χιονάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Κοριάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Κουντουράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Κρεμμύδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι Βαλσαμάτων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Πεσάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Καπανδρίτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Πάστρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Δοριζάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Περατάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Ασπρογέρακας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Τζανάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Σβορωνάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Μηνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αργοστολίου

Ο οικισμός Λέπεδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Κοντογενάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Κουβαλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Μονοπολάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Δελαπορτάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Χαβριάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Παρισάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Λόγγος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Ρίφι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Καμιναράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Βουνί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Σουλλάροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Χαβδάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Σκινέας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Βλυχάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Φαβατάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Βαρδιάνοι (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Αθέρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Καλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Μιχαλιτσάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Δαμουλιανάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Λουκεράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Μονή Κηπουραίων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Μαντζαβινάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ληξουρίου

Ο οικισμός Κονιδαράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Ψιλιθριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Βασιλικιάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Βαρύ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Κουλουράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Άσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Διβαράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Λουκάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Αντιπάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Γριζάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Μακρυώτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Μάγγανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Βεντουράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Αγριλιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Τουλιάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Πουλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Πατρικάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Διγαλέτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Μεσοβούνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Δρακοπουλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Κομιτάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Κοκολάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Δραπανίτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Δεφαρανάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Κοθρέας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Καραβόμυλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Τσελεντάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Μαρκουλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Φίλιππος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Πίστρος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Σοφία (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Βιγλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Πράσο (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Αστερίς (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Μόδιο (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Λαμπρινός (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Καλόγηρος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Γηρόβαρης (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Χαλιωτάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Τζαμαρελλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Αντιπάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Άπασα (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Αγία Ευφημία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Πεταλάς (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Τσακαλονήσιο (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Ξηροπόταμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Ματσουκάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Σωρός (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Γερμενάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Χαλικερή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Φερεντινάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Φισκάρδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Ευρετή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο οικισμός Κατσαράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv