ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Παιονίας (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πολύκαστρον από το δήμο Πολυκάστρου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο Αξιουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαμηλό αποσπάται από το δήμο Αξιουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αξιούπολις αποσπάται από το δήμο Αξιουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμποχώριον αποσπάται από το δήμο Αξιουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ειδομένη αποσπάται από το δήμο Αξιουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρύζια αποσπάται από το δήμο Αξιουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκρα αποσπάται από το δήμο Αξιουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούπα αποσπάται από το δήμο Αξιουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φανός αποσπάται από το δήμο Αξιουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλτοτόπιον αποσπάται από το δήμο Αξιουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γοργόπη αποσπάται από το δήμο Αξιουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάγια αποσπάται από το δήμο Αξιουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δογάνη αποσπάται από το δήμο Αξιουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεντάλοφον αποσπάται από το δήμο Γουμένισσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γερακώνας αποσπάται από το δήμο Γουμένισσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομαλό αποσπάται από το δήμο Γουμένισσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στάθης αποσπάται από το δήμο Γουμένισσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γουμένισσα αποσπάται από το δήμο Γουμένισσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανερή αποσπάται από το δήμο Γουμένισσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φιλυρία αποσπάται από το δήμο Γουμένισσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρίβα αποσπάται από το δήμο Γουμένισσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάρπη αποσπάται από το δήμο Γουμένισσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Πέτρος αποσπάται από το δήμο Ευρωπού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευρωπός αποσπάται από το δήμο Ευρωπού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσιά αποσπάται από το δήμο Ευρωπού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τούμπα αποσπάται από το δήμο Ευρωπού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύπετρον αποσπάται από το δήμο Ευρωπού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξερόλακκος αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποντοηράκλεια αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πευκόδασος αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμνότοπος αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουλιναίϊκα αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορώνα αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λατομείο αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανιά αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταμόρφωσις αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εύζωνοι αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χερσοτόπι αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ειρηνικόν αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτύλη αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσολιάδες αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Καβάλα αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιταριά αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Συρράκον αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσπρος αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αξιοχώρι αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλτούδι αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαφιοχώριον αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσόκαμπος αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόν Δάσος αποσπάται από το δήμο Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδια αποσπάται από την κοινότητα Λιβαδίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Ευρωπού μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

Εκτύπωση  Αρχείο csv