ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Βοΐου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σιάτιστα από το δήμο Σιατίστης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου αποσπάται από το δήμο Σιατίστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόκαστρον αποσπάται από το δήμο Σιατίστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από το δήμο Σιατίστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνερόν αποσπάται από το δήμο Σιατίστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιστράτιον αποσπάται από το δήμο Νεάπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανάρετη αποσπάται από το δήμο Νεάπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραπεζίτσα αποσπάται από το δήμο Νεάπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο Νεάπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανιά αποσπάται από το δήμο Νεάπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σήμαντρον αποσπάται από το δήμο Νεάπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χορηγός αποσπάται από το δήμο Νεάπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσόλογγος αποσπάται από το δήμο Νεάπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυόβουνον αποσπάται από το δήμο Νεάπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεπονιά αποσπάται από το δήμο Νεάπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αηδονοχώριον αποσπάται από το δήμο Νεάπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκοθέα αποσπάται από το δήμο Νεάπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χειμερινόν αποσπάται από το δήμο Νεάπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλήμα αποσπάται από το δήμο Νεάπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαλοχώριον αποσπάται από το δήμο Νεάπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελανιδιά αποσπάται από το δήμο Νεάπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιστέρα αποσπάται από το δήμο Νεάπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρούλα αποσπάται από το δήμο Νεάπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλιάκμων αποσπάται από το δήμο Νεάπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αξιόκαστρον αποσπάται από το δήμο Νεάπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μολόχα αποσπάται από το δήμο Νεάπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύλακκον αποσπάται από το δήμο Νεάπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεάπολις αποσπάται από το δήμο Νεάπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυλώριον αποσπάται από το δήμο Νεάπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στέρνα αποσπάται από το δήμο Νεάπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελιδόνιον αποσπάται από το δήμο Νεάπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από το δήμο Νεάπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθούσα αποσπάται από το δήμο Τσοτυλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο Τσοτυλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζώνη αποσπάται από το δήμο Τσοτυλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δραγασιά αποσπάται από το δήμο Τσοτυλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλεισώρεια αποσπάται από το δήμο Τσοτυλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορυφή αποσπάται από το δήμο Τσοτυλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κριμήνιον αποσπάται από το δήμο Τσοτυλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκούμιον αποσπάται από το δήμο Τσοτυλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλακίδα αποσπάται από το δήμο Τσοτυλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυγερινός αποσπάται από το δήμο Τσοτυλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλυκοκερασέα αποσπάται από το δήμο Τσοτυλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διχείμαρρον αποσπάται από το δήμο Τσοτυλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλαδέα αποσπάται από το δήμο Τσοτυλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοιλάδιο αποσπάται από το δήμο Τσοτυλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Ανάργυροι αποσπάται από το δήμο Τσοτυλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκη αποσπάται από το δήμο Τσοτυλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Θεόδωρος αποσπάται από το δήμο Τσοτυλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φυτόκιον αποσπάται από το δήμο Τσοτυλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομαλή αποσπάται από το δήμο Τσοτυλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριάδα αποσπάται από το δήμο Τσοτυλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μόρφη αποσπάται από το δήμο Τσοτυλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθοχώριον αποσπάται από το δήμο Τσοτυλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρόχθιον αποσπάται από το δήμο Τσοτυλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λικνάδες αποσπάται από το δήμο Τσοτυλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγίασμα αποσπάται από το δήμο Τσοτυλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαμασκηνιά αποσπάται από το δήμο Τσοτυλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απιδέα αποσπάται από το δήμο Τσοτυλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βροντή αποσπάται από το δήμο Τσοτυλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουχωρίνα αποσπάται από το δήμο Τσοτυλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυκάστανον αποσπάται από το δήμο Τσοτυλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσαυγή αποσπάται από το δήμο Τσοτυλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούβρη αποσπάται από το δήμο Τσοτυλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδοχώριον αποσπάται από το δήμο Τσοτυλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρόκαστρον αποσπάται από το δήμο Τσοτυλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροδρόμιον αποσπάται από το δήμο Τσοτυλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσοτίλιον αποσπάται από το δήμο Τσοτυλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκάδι αποσπάται από το δήμο Τσοτυλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελεκάνος αποσπάται από το δήμο Ασκίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εράτυρα αποσπάται από το δήμο Ασκίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλατινή αποσπάται από το δήμο Ασκίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νάματα αποσπάται από το δήμο Ασκίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλονέρι αποσπάται από το δήμο Ασκίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σισάνιον αποσπάται από το δήμο Ασκίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίλοφον αποσπάται από την κοινότητα Πενταλόφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεντάλοφος αποσπάται από την κοινότητα Πενταλόφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βυθός αποσπάται από την κοινότητα Πενταλόφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Σωτήρα αποσπάται από την κοινότητα Πενταλόφου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Γαλατινής μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

Εκτύπωση  Αρχείο csv