ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Σερβίων-Βελβεντού (Κοζάνης)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σέρβια από το δήμο Σερβίων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πολύφυτον αποσπάται από το δήμο Βελβεντού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο Βελβεντού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελβεντός αποσπάται από το δήμο Βελβεντού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταφύγιον αποσπάται από το δήμο Βελβεντού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παληογράτσανον αποσπάται από το δήμο Βελβεντού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρανόβαλτον αποσπάται από το δήμο Καμβουνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φρούριον αποσπάται από το δήμο Καμβουνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαζαράδες αποσπάται από το δήμο Καμβουνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόβαλτον αποσπάται από το δήμο Καμβουνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Στανού αποσπάται από το δήμο Καμβουνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελάτη αποσπάται από το δήμο Καμβουνίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Λάβα αποσπάται από το δήμο Σερβίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανόρρευμα αποσπάται από το δήμο Σερβίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθύλακκος αποσπάται από το δήμο Σερβίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γούλαι αποσπάται από το δήμο Σερβίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίμερα αποσπάται από το δήμο Σερβίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από το δήμο Σερβίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από το δήμο Σερβίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεράϊδα αποσπάται από το δήμο Σερβίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύρραχον αποσπάται από το δήμο Σερβίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσιανή αποσπάται από το δήμο Σερβίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυλαί αποσπάται από το δήμο Σερβίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκαρα αποσπάται από το δήμο Σερβίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρανίδια αποσπάται από το δήμο Σερβίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάβα αποσπάται από το δήμο Σερβίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αύρα αποσπάται από το δήμο Σερβίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριγωνικόν αποσπάται από το δήμο Σερβίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουβούκλια αποσπάται από το δήμο Σερβίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδίτης αποσπάται από το δήμο Σερβίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταξάς αποσπάται από το δήμο Σερβίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβαδερόν αποσπάται από την κοινότητα Λιβαδερού και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Καστανιά και προσάρτησή του στο δήμο Σερβίων-Βελβεντού

ΦΕΚ 43Α - 09/03/2019

Ο οικισμός Σέρβια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Σερβίων

Ο οικισμός Βελβεντός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Βελβεντού

Ο οικισμός Νέα Καστανιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων

Ο οικισμός Μικρόβαλτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων

Ο οικισμός Μονή Στανού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων

Ο οικισμός Αύρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων

Ο οικισμός Αυλαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων

Ο οικισμός Νεράϊδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων

Ο οικισμός Νέα Λάβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων

Ο οικισμός Κουβούκλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων

Ο οικισμός Τριγωνικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων

Ο οικισμός Φρούριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων

Ο οικισμός Λαζαράδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων

Ο οικισμός Τρανόβαλτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων

Ο οικισμός Πλατανόρρευμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων

Ο οικισμός Πολύρραχον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων

Ο οικισμός Βαθύλακκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων

Ο οικισμός Μεταξάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων

Ο οικισμός Μεσιανή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων

Ο οικισμός Λιβαδερόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων

Ο οικισμός Λεύκαρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων

Ο οικισμός Λάβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων

Ο οικισμός Κρανίδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων

Ο οικισμός Ίμερα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων

Ο οικισμός Ελάτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων

Ο οικισμός Γούλαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων

Ο οικισμός Ροδίτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων

Ο οικισμός Πολύφυτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βελβεντού

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βελβεντού

Ο οικισμός Παληογράτσανον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βελβεντού

Ο οικισμός Καταφύγιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βελβεντού

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv