ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (Κορινθίας)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ξυλόκαστρον από το δήμο Ξυλοκάστρου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Χελυδόριον αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροζενά αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαραντάπηχον αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκουπαίικα αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμαριάς αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρανταπηχιώτικα αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Αιγιαλός αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεντουριάνικα αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στόμιο αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαύρα Λιθάρια αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εβροστίνη αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δερβένιον αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυγιά αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκοποριά αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεταλού αποσπάται από το δήμο Ευρωστίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Πιτσά αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκαδαίικα αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρέθι αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελλήνη αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναρίτι αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μερτικέϊκα αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάννα αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξανθοχώριον αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελίσσι αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίζα αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στύλια αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιγερίτσα αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκέα αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέαι Βρυσούλαι αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυώτικα αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δενδρόν αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Πιτσά αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζήρεια αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θροφάριον αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέση Συνοικία Τρικάλων αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γελινιάτικα αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαρτινέϊκα αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων ΔΕΗ αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Λουτρόν αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Λουτρόν αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Τρίκαλα αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Συνοικία Τρικάλων αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορφιώτισσα αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θαλερόν αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυώτικα αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεωργανταίκα αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαρτσιάνικα αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σοφιανά αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάλτος αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμφιθέα αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζεμενόν αποσπάται από το δήμο Ξυλοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Εκτύπωση  Αρχείο csv