ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Βέλου-Βόχας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ζευγολατείον από το δήμο Βόχας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πουλλίτσα αποσπάται από το δήμο Βέλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεράντζα αποσπάται από το δήμο Βέλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στιμάγκα αποσπάται από το δήμο Βέλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκώνι αποσπάται από το δήμο Βέλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βέλον αποσπάται από το δήμο Βέλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταρσινά αποσπάται από το δήμο Βέλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελληνοχώριον αποσπάται από το δήμο Βέλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρήναι αποσπάται από το δήμο Βέλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαταίικα αποσπάται από το δήμο Βέλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλέντζιον αποσπάται από το δήμο Βόχας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουληνάρι αποσπάται από το δήμο Βόχας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλκείον αποσπάται από το δήμο Βόχας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπολάτι αποσπάται από το δήμο Βόχας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια αποσπάται από το δήμο Βόχας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βραχάτι αποσπάται από το δήμο Βόχας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βοχαϊκόν αποσπάται από το δήμο Βόχας και προσαρτάται στο δήμο

Εκτύπωση  Αρχείο csv