ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ευρώτα (Λακωνίας)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σκάλα από το δήμο Σκάλας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Γούβες αποσπάται από το δήμο Έλους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Γλυκόβρυση αποσπάται από το δήμο Έλους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Γλυκόβρυση αποσπάται από το δήμο Έλους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρινάρα αποσπάται από το δήμο Έλους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστέρι αποσπάται από το δήμο Έλους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρτέα αποσπάται από το δήμο Έλους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχιώτης αποσπάται από το δήμο Έλους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έλος αποσπάται από το δήμο Έλους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Έλους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από το δήμο Έλους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλτάκι αποσπάται από το δήμο Κροκεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάνια αποσπάται από το δήμο Κροκεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάγιον αποσπάται από το δήμο Κροκεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμάνοι αποσπάται από το δήμο Κροκεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλάκιον αποσπάται από το δήμο Κροκεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φάρος αποσπάται από το δήμο Κροκεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασήμιον αποσπάται από το δήμο Κροκεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνί αποσπάται από το δήμο Κροκεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κροκεαί αποσπάται από το δήμο Κροκεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλώσσα αποσπάται από το δήμο Κροκεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Ταξιάρχαι αποσπάται από το δήμο Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σούλιον αποσπάται από το δήμο Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίνησα αποσπάται από το δήμο Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γράμμουσα αποσπάται από το δήμο Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιστέριον αποσπάται από το δήμο Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φιλήσιον αποσπάται από το δήμο Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεήμονας αποσπάται από το δήμο Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στεφανιά αποσπάται από το δήμο Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρονταμάς αποσπάται από το δήμο Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος Ζάρακος αποσπάται από το δήμο Νιάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρεμαστή αποσπάται από το δήμο Νιάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νιάτα αποσπάται από το δήμο Νιάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απιδέα αποσπάται από το δήμο Νιάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Γερονθρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλεποχώρι αποσπάται από το δήμο Γερονθρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρίτσα αποσπάται από το δήμο Γερονθρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελωτά αποσπάται από το δήμο Γερονθρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεράκιον αποσπάται από το δήμο Γερονθρών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 118Α - 10/08/2017

Ο οικισμός Καλλιθέα του δήμου μετονομάζεται σε Ζαραφώνα

Η κοινότητα Καλλιθέας του δήμου μετονομάζεται σε κοινότητα Ζαραφώνα

Εκτύπωση  Αρχείο csv