ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Νοτίου Πηλίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αργαλαστή από το δήμο Αργαλαστής και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πάου αποσπάται από το δήμο Αργαλαστής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποτιστικά αποσπάται από το δήμο Αργαλαστής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από το δήμο Αργαλαστής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξινόβρυση αποσπάται από το δήμο Αργαλαστής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάλτση αποσπάται από το δήμο Αργαλαστής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεφόκαστρον αποσπάται από το δήμο Αργαλαστής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Αργαλαστής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χόρτον αποσπάται από το δήμο Αργαλαστής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο Αργαλαστής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυριοβρύτη αποσπάται από το δήμο Αργαλαστής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκή αποσπάται από το δήμο Αφετών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άφυσσος αποσπάται από το δήμο Αφετών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμάκιον αποσπάται από το δήμο Αφετών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαμπινού αποσπάται από το δήμο Αφετών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Αφετών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Αφετών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Βρύση αποσπάται από το δήμο Αφετών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αφέται αποσπάται από το δήμο Αφετών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο Αφετών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζερβόχια αποσπάται από το δήμο Αφετών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από το δήμο Αφετών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργυραίικα αποσπάται από το δήμο Μηλεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλά Νερά αποσπάται από το δήμο Μηλεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο Μηλεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορόπη αποσπάται από το δήμο Μηλεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλιές αποσπάται από το δήμο Μηλεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βυζίτσα αποσπάται από το δήμο Μηλεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο Μηλεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροδρόμι αποσπάται από το δήμο Μηλεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Γατζέα αποσπάται από το δήμο Μηλεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δύο Ρεύματα αποσπάται από το δήμο Μηλεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πινακάτες αποσπάται από το δήμο Μηλεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Γατζέα αποσπάται από το δήμο Μηλεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Νηλείας αποσπάται από το δήμο Μηλεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μορτιά αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προμύριον αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανιά αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθιάς αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαύκος αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαύρη Πέτρα αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βοδίνι αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλίνα αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πατριχώρι αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγαί αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μούσγες αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρόχαλα αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λύρη αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκουλαίικα αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόν αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χονδρή Άμμος αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυδωνιές αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύθος αποσπάται από την κοινότητα Τρικερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεροπλίνα αποσπάται από την κοινότητα Τρικερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κότται αποσπάται από την κοινότητα Τρικερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από την κοινότητα Τρικερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιό Τρίκερι (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Τρικερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Παναγίας αποσπάται από την κοινότητα Τρικερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Τρικερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από την κοινότητα Τρικερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλατάς (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Τρικερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίκερι αποσπάται από την κοινότητα Τρικερίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 5Α - 08/01/2014

Η κοινότητα Καλαμακίου του δήμου μετονομάζεται σε κοινότητα Πρόπαν

ΦΕΚ 3022Β - 21/09/2016

Ο οικισμός Τρίκερι ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου

Εκτύπωση  Αρχείο csv