ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Τριφυλίας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κυπαρισσία από το δήμο Κυπαρισσίας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Σιτοχώριον αποσπάται από το δήμο Αετού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστήριον αποσπάται από το δήμο Αετού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από το δήμο Αετού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρτίκι αποσπάται από το δήμο Αετού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυθέα αποσπάται από το δήμο Αετού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Αγριλιά αποσπάται από το δήμο Αετού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσερτσαίικα αποσπάται από το δήμο Αετού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλυκορρίζιον αποσπάται από το δήμο Αετού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζοχώρι αποσπάται από το δήμο Αετού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλόβρυση αποσπάται από το δήμο Αετού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Αετού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από το δήμο Αετού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοπανάκιον αποσπάται από το δήμο Αετού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αετός αποσπάται από το δήμο Αετού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλό Νερό αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγαδούλια αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυαί αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάρμαρο αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυλών αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγαλιανή αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνάκι αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιδηρόκαστρο αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατάνια αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στάση Σιδηροκάστρου αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλασσάδα αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καλόν Νερόν αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φόνισσα αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλίτσαινα αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βανάδα αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιοβλασσάδα αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάκκαβας αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγιαννάκης αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτέρη αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρομονέριον αποσπάται από το δήμο Γαργαλιάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκουβάρδος αποσπάται από το δήμο Φιλιατρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατιάς αποσπάται από το δήμο Γαργαλιάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίκια αποσπάται από το δήμο Γαργαλιάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος Τριφυλίας αποσπάται από το δήμο Γαργαλιάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλόκα Τριφυλίας αποσπάται από το δήμο Γαργαλιάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουζάκι αποσπάται από το δήμο Γαργαλιάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο Γαργαλιάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαργαλιάνοι αποσπάται από το δήμο Γαργαλιάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάλτα αποσπάται από το δήμο Γαργαλιάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάναλος αποσπάται από το δήμο Γαργαλιάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χοχλαστή αποσπάται από το δήμο Γαργαλιάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραγάνα αποσπάται από το δήμο Γαργαλιάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθόπολις αποσπάται από το δήμο Γαργαλιάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκη αποσπάται από το δήμο Γαργαλιάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περδικονέρι αποσπάται από το δήμο Κυπαρισσίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλιμάκιον αποσπάται από το δήμο Κυπαρισσίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στασιό αποσπάται από το δήμο Κυπαρισσίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τερψιθέα αποσπάται από το δήμο Κυπαρισσίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαρακλάδα αποσπάται από το δήμο Κυπαρισσίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος αποσπάται από το δήμο Κυπαρισσίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχες αποσπάται από το δήμο Κυπαρισσίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεμί αποσπάται από το δήμο Κυπαρισσίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπηλιά αποσπάται από το δήμο Κυπαρισσίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρβούνι αποσπάται από το δήμο Κυπαρισσίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουζάκιον αποσπάται από το δήμο Κυπαρισσίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από το δήμο Κυπαρισσίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρύσες αποσπάται από το δήμο Κυπαρισσίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρμενιοί αποσπάται από το δήμο Κυπαρισσίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπλεμενιάνοι αποσπάται από το δήμο Κυπαρισσίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουριατάδα αποσπάται από το δήμο Κυπαρισσίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύρον αποσπάται από το δήμο Κυπαρισσίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλαζόνι αποσπάται από το δήμο Φιλιατρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγριλος αποσπάται από το δήμο Φιλιατρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάλη αποσπάται από το δήμο Φιλιατρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουντρί αποσπάται από το δήμο Φιλιατρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμενάριον αποσπάται από το δήμο Φιλιατρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χριστιανούπολις αποσπάται από το δήμο Φιλιατρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξοχικόν αποσπάται από το δήμο Φιλιατρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο Φιλιατρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρύσες αποσπάται από το δήμο Φιλιατρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεμπεστενά αποσπάται από το δήμο Φιλιατρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μερολίθι αποσπάται από το δήμο Φιλιατρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στόμιον αποσπάται από το δήμο Φιλιατρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτη αποσπάται από το δήμο Φιλιατρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φιλιατρά αποσπάται από το δήμο Φιλιατρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιά Βρύση αποσπάται από την κοινότητα Τριπύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από την κοινότητα Τριπύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελλάς αποσπάται από την κοινότητα Τριπύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνυδρον αποσπάται από την κοινότητα Τριπύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριπύλα αποσπάται από την κοινότητα Τριπύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάρας αποσπάται από την κοινότητα Τριπύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαντζουνάτον αποσπάται από την κοινότητα Τριπύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραπτόπουλον αποσπάται από την κοινότητα Τριπύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλωνίον αποσπάται από την κοινότητα Τριπύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκουδέσιον αποσπάται από την κοινότητα Τριπύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλογερέσι αποσπάται από την κοινότητα Τριπύλης και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Πεθαμένη και προσάρτησή του στο δήμο Τριφυλίας

Αναγνώριση του οικισμού Αγιάννης και προσάρτησή του στο δήμο Τριφυλίας

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Στέφανος και προσάρτησή του στο δήμο Τριφυλίας

Αναγνώριση του οικισμού Βαθύ και προσάρτησή του στο δήμο Τριφυλίας

Αναγνώριση του οικισμού Βρυσόμηλος - Αγία Σωτήρα και προσάρτησή του στο δήμο Τριφυλίας

Αναγνώριση του οικισμού Γεφυράκι και προσάρτησή του στο δήμο Τριφυλίας

Αναγνώριση του οικισμού Γιόλακα και προσάρτησή του στο δήμο Τριφυλίας

Αναγνώριση του οικισμού Δρεκολαίικα και προσάρτησή του στο δήμο Τριφυλίας

Αναγνώριση του οικισμού Καρτελάς και προσάρτησή του στο δήμο Τριφυλίας

Αναγνώριση του οικισμού Λιβάρτζι και προσάρτησή του στο δήμο Τριφυλίας

Αναγνώριση του οικισμού Λιθαρορίξι και προσάρτησή του στο δήμο Τριφυλίας

Αναγνώριση του οικισμού Μαύρη Λίμνα και προσάρτησή του στο δήμο Τριφυλίας

Αναγνώριση του οικισμού Μεταλλείο και προσάρτησή του στο δήμο Τριφυλίας

Αναγνώριση του οικισμού Μπάρλα και προσάρτησή του στο δήμο Τριφυλίας

Αναγνώριση του οικισμού Νεροβίγλι και προσάρτησή του στο δήμο Τριφυλίας

Αναγνώριση του οικισμού Ξυφάρα και προσάρτησή του στο δήμο Τριφυλίας

Αναγνώριση του οικισμού Πελεκητός και προσάρτησή του στο δήμο Τριφυλίας

Αναγνώριση του οικισμού Σεργιάνι και προσάρτησή του στο δήμο Τριφυλίας

Αναγνώριση του οικισμού Τρουπακέικα και προσάρτησή του στο δήμο Τριφυλίας

Αναγνώριση του οικισμού Φαρμάκα και προσάρτησή του στο δήμο Τριφυλίας

Αναγνώριση του οικισμού Κοκκινοχωραφά και προσάρτησή του στο δήμο Τριφυλίας

Αναγνώριση του οικισμού Λαγκούβαρδος και προσάρτησή του στο δήμο Τριφυλίας

Εκτύπωση  Αρχείο csv