ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αλμωπίας (Πέλλης)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αριδαία από το δήμο Αριδαίας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Σωσάνδρα αποσπάται από το δήμο Αριδαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυκάρπιον αποσπάται από το δήμο Αριδαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υδρέα αποσπάται από το δήμο Αριδαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκόστομον αποσπάται από το δήμο Αριδαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άλωρος αποσπάται από το δήμο Αριδαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άψαλος αποσπάται από το δήμο Αριδαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο Αριδαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρακηνοί αποσπάται από το δήμο Αριδαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιπεριαί αποσπάται από το δήμο Αριδαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρόμαχοι αποσπάται από το δήμο Αριδαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κορυφή αποσπάται από το δήμο Αριδαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγάθη αποσπάται από το δήμο Αριδαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όρμα αποσπάται από το δήμο Αριδαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτράκιον αποσπάται από το δήμο Αριδαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δωροθέα αποσπάται από το δήμο Αριδαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Αριδαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσάκοι αποσπάται από το δήμο Αριδαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγαπλάτανος αποσπάται από το δήμο Αριδαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βορεινό αποσπάται από το δήμο Αριδαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαρέφειον αποσπάται από το δήμο Αριδαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξιφιανή αποσπάται από το δήμο Αριδαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά Λουτρακίου αποσπάται από το δήμο Αριδαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φιλώτεια αποσπάται από το δήμο Εξαπλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φούστανη αποσπάται από το δήμο Εξαπλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζοχώρι αποσπάται από το δήμο Εξαπλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από το δήμο Εξαπλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξαπλάτανος αποσπάται από το δήμο Εξαπλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσή αποσπάται από το δήμο Εξαπλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νερόμυλοι αποσπάται από το δήμο Εξαπλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεοδωράκειον αποσπάται από το δήμο Εξαπλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περίκλεια αποσπάται από το δήμο Εξαπλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νότια αποσπάται από το δήμο Εξαπλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αετοχώριον αποσπάται από το δήμο Εξαπλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κωνσταντία αποσπάται από το δήμο Εξαπλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θηριόπετρα αποσπάται από το δήμο Εξαπλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από το δήμο Εξαπλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχάγγελος αποσπάται από το δήμο Εξαπλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίδα αποσπάται από το δήμο Εξαπλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκαδιά αποσπάται από το δήμο Εξαπλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Εκτύπωση  Αρχείο csv