ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ζηρού (Πρεβέζης)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Φιλιππιάς από το δήμο Φιλιππιάδος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ανώγειον αποσπάται από το δήμο Ανωγείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από το δήμο Ανωγείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκούρα αποσπάται από το δήμο Ανωγείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρίον αποσπάται από το δήμο Ανωγείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρκάται αποσπάται από το δήμο Ανωγείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυμών αποσπάται από το δήμο Ανωγείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαγκαρόπουλον αποσπάται από το δήμο Ανωγείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Γοργόμυλος αποσπάται από το δήμο Ανωγείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Δρυμών αποσπάται από το δήμο Ανωγείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γοργόμυλος αποσπάται από το δήμο Ανωγείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος αποσπάται από το δήμο Ανωγείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Ανωγείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεροπλάτανος αποσπάται από το δήμο Ανωγείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλίκια αποσπάται από το δήμο Ανωγείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζηρόπολη αποσπάται από το δήμο Θεσπρωτικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελιανά αποσπάται από το δήμο Θεσπρωτικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλατάς αποσπάται από το δήμο Θεσπρωτικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάδα αποσπάται από το δήμο Θεσπρωτικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Σάββας αποσπάται από το δήμο Θεσπρωτικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζοβούνιον αποσπάται από το δήμο Θεσπρωτικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεράσοβον αποσπάται από το δήμο Θεσπρωτικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσσος αποσπάται από το δήμο Θεσπρωτικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι αποσπάται από το δήμο Θεσπρωτικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεσπρωτικόν αποσπάται από το δήμο Θεσπρωτικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικολίτσι αποσπάται από το δήμο Θεσπρωτικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατάνια αποσπάται από το δήμο Θεσπρωτικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από το δήμο Θεσπρωτικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζερβό αποσπάται από το δήμο Θεσπρωτικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυστάφυλον αποσπάται από το δήμο Θεσπρωτικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από το δήμο Θεσπρωτικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππαδάται αποσπάται από το δήμο Θεσπρωτικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γωνία αποσπάται από το δήμο Φιλιππιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Φανερωμένη αποσπάται από το δήμο Φιλιππιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουλίστα αποσπάται από το δήμο Φιλιππιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασώνα αποσπάται από το δήμο Φιλιππιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παιδόπολις Ζηρού αποσπάται από το δήμο Φιλιππιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ηλιοβούνιον αποσπάται από το δήμο Φιλιππιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλεισούρα αποσπάται από το δήμο Φιλιππιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γυμνότοπος αποσπάται από το δήμο Φιλιππιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Φιλιππιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρωμιά αποσπάται από το δήμο Φιλιππιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Κερασούς αποσπάται από το δήμο Φιλιππιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέντε Πηγάδια αποσπάται από το δήμο Φιλιππιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο Φιλιππιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από το δήμο Φιλιππιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυόφυτον αποσπάται από το δήμο Φιλιππιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρανέα αποσπάται από την κοινότητα Κρανέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τύργια αποσπάται από την κοινότητα Κρανέας και προσαρτάται στο δήμο

Εκτύπωση  Αρχείο csv