ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μαρωνείας-Σαπών (Ροδόπης)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σάπαι από το δήμο Σαπών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ίμερος αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασκηταί αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μίρανα αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάκος αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προσκυνηταί αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ασκηταί αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίσαλον αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξυλαγανή αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βέννα αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εργάνη αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανίτης αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Πέτρα αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέρι αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαλμώνη αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάμφορον αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελάκια αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρώνεια αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλμυρός αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκες αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμάραντα αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελαγία αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλκυών αποσπάται από το δήμο Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κασσιτερά αποσπάται από το δήμο Σαπών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιά Κρωβύλη αποσπάται από το δήμο Σαπών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βέλκιον αποσπάται από το δήμο Σαπών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρίσβη αποσπάται από το δήμο Σαπών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρύμη αποσπάται από το δήμο Σαπών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διώνη αποσπάται από το δήμο Σαπών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαμηλόν αποσπάται από το δήμο Σαπών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρσάκειον αποσπάται από το δήμο Σαπών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Σάντα αποσπάται από το δήμο Σαπών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμφία αποσπάται από το δήμο Σαπών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιζάριον αποσπάται από το δήμο Σαπών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εβρινός αποσπάται από το δήμο Σαπών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιάσιον αποσπάται από το δήμο Σαπών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λοφάριον αποσπάται από το δήμο Σαπών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσιφλίκιον αποσπάται από το δήμο Σαπών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αετοκορυφή αποσπάται από το δήμο Σαπών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρωβύλη αποσπάται από το δήμο Σαπών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρωτά αποσπάται από το δήμο Σαπών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αετόλοφος αποσπάται από το δήμο Σαπών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρωτάτον αποσπάται από το δήμο Σαπών και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Ο οικισμός Αλμυρός του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων ΔΕΗ Κομοτηνής και προσάρτησή του στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

ΦΕΚ 108Α - 09/05/2013

Ο οικισμός Εβρινός του δήμου μετονομάζεται σε Έβρενος

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Ξυλαγανής μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

Η δημοτική κοινότητα Αμαράντων μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

Εκτύπωση  Αρχείο csv