ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Σιντικής (Σερρών)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σιδηρόκαστρον από το δήμο Σιδηροκάστρου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Σιδηροχώριον αποσπάται από το δήμο Κερκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλό Χωριό αποσπάται από το δήμο Κερκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδόπολις αποσπάται από το δήμο Κερκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οδηγήτρια αποσπάται από το δήμο Κερκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροδρόμι αποσπάται από το δήμο Κερκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανάκια αποσπάται από το δήμο Κερκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραπόταμος αποσπάται από το δήμο Κερκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Πορόια αποσπάται από το δήμο Κερκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβαδιά αποσπάται από το δήμο Κερκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Κερκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρινίτσα αποσπάται από το δήμο Κερκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεοδώρειον αποσπάται από το δήμο Κερκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανατολή αποσπάται από το δήμο Κερκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορυφούδι αποσπάται από το δήμο Κερκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερκίνη αποσπάται από το δήμο Κερκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο Κερκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανούσσα αποσπάται από το δήμο Κερκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Πορόια αποσπάται από το δήμο Κερκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γόνιμον αποσπάται από το δήμο Πετριτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θρακικό αποσπάται από το δήμο Πετριτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βυρώνεια αποσπάται από το δήμο Πετριτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Πετρίτσιον αποσπάται από το δήμο Πετριτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακριτοχώριον αποσπάται από το δήμο Πετριτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανδράκι αποσπάται από το δήμο Πετριτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγαλοχώριον αποσπάται από το δήμο Πετριτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Βυρώνεια αποσπάται από το δήμο Πετριτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομαλόν αποσπάται από το δήμο Πετριτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαιά Πέτρα αποσπάται από το δήμο Σιδηροκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Αμπέλια αποσπάται από το δήμο Σιδηροκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταθμός αποσπάται από το δήμο Σιδηροκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαροπόν αποσπάται από το δήμο Σιδηροκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χορτερό αποσπάται από το δήμο Σιδηροκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαμβακόφυτον αποσπάται από το δήμο Σιδηροκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχιστόλιθος αποσπάται από το δήμο Σιδηροκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρυμονοχώρι αποσπάται από το δήμο Σιδηροκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμαρωτό αποσπάται από το δήμο Σιδηροκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από το δήμο Σιδηροκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θερμοπηγή αποσπάται από το δήμο Σιδηροκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγκιστρο αποσπάται από την κοινότητα Αγκίστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυδοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπνόφυτον αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλαδοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προμαχών αποσπάται από την κοινότητα Προμαχώνος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Κερκίνης μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

Η δημοτική κοινότητα Νέου Πετριτσίου μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

Εκτύπωση  Αρχείο csv