ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Δωρίδος (Φωκίδος)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λιδορίκιον από το δήμο Λιδωρικίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Υψηλόν Χωρίον αποσπάται από το δήμο Βαρδουσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίστενον αποσπάται από το δήμο Βαρδουσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλποχώρι αποσπάται από το δήμο Βαρδουσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβόλιον αποσπάται από το δήμο Βαρδουσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διχώριον αποσπάται από το δήμο Βαρδουσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκκινος αποσπάται από το δήμο Βαρδουσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασέαι αποσπάται από το δήμο Βαρδουσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κροκύλειον αποσπάται από το δήμο Βαρδουσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουπάκι αποσπάται από το δήμο Βαρδουσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κριάτσι αποσπάται από το δήμο Βαρδουσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωριάνος αποσπάται από το δήμο Βαρδουσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρτοτίνα αποσπάται από το δήμο Βαρδουσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πενταγιοί αποσπάται από το δήμο Βαρδουσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαναγούλη αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθιάς αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόμυλος αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστράκι αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλωμα αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πευκάκιον αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Πολύκαρπος αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χιλιαδού αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλάματα αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσάτον αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλήμα Ευπαλίου αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποτιδάνεια αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Σεργούλας αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοξάριον αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σεργούλα αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τείχιον αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φιλοθέη αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Βαρνακόβης αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευπάλιον αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρηγορίτικα αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόγγος αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίκορφον αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο Ευπαλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άβορος αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σώταινα αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνος αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκέα αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαλούλα αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλήμα Υαίας αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεντάπολις αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βραΐλα αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμυγδαλιά αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διακόπι αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριβίδι αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάλλιον αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλανδρίνον αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δωρικόν αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκαδίτι αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αιγίτιον αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκα αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κονιάκος αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρούτες αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιθιώτισσα αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στίλια αποσπάται από το δήμο Λιδωρικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριζόνια (νησίς) αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάνια αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όρμος Λεμονιάς αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρασούδι αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Τολοφώνος αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρινή αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπηλιά αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλυφάδα αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης (νησίς) αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλοβινός αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τολοφών αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλαμπουράκια αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνοχώριον αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάνορμος Δωρίδος αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Σπυρίδων αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ερατεινή αποσπάται από το δήμο Τολοφώνος και προσαρτάται στο δήμο

Εκτύπωση  Αρχείο csv