ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Δυτικής Λέσβου (Λέσβου)

ΦΕΚ 43Α - 09/03/2019

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καλλονή από το δήμο Λέσβου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Νυφίδα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταβάρι αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιραδέλλια αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άναξος Σκουτάρου αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευθαλού αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Σταυρός αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γηροκομείον Λαμανδρίου αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιός αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαρμπαλιάς (νησίς) αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπροπόταμος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατερά αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεδινόν αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαββαθάς αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρούσος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυγερή αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδια αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέσα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καντρί αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαλίνη αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεχράδα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόχης (νησίς) αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χλιαρά αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χριστός αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψίνια αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετσοφάς αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχαία Άντισσα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θερμοπηγές αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαμιούδι αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσουκαλάς (νησίς) αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσόνια αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταξιάρχες αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποδαράς αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλό Λιμάνι αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παύλος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγιά (νησίς) αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαύρη Πλακούδα (νησίς) αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρονήσια (νησίς) αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσπρη Πλακούδα (νησίς) αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Φωκάς αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέδη αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υψηλομέτωπον αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλειώ αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελόπη αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρίον αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτερούντα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατούσσα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαλοχώριον αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγαλονήσιον (νησίς) αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκαμινέα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νάπη αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φίλια αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χίδηρα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολιχνίτος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλαδερή αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρίσα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάπη αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στύψη αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανεμότια αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρίσβη αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άργεννος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρεύμα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφια αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεράμιον αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαφιώνα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεπέτυμνος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παράκοιλα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άντισσα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκουτάρος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγρα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαφειός αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μήθυμνα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ερεσός αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσότοπον αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζίθρα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλάρος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σίγριον αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμένιον αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιερά Μονή Λειμώνος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Παναγίας Μυρσινιωτίσσης Λειμώνος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Ερεσσού αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα Συκαμινέας αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αποθήκαι αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα Καλλονής αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λισβόριον αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανταμάδος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Εκτύπωση  Αρχείο csv