ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Τήνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Τήνος

01-01-1840

Ο οικισμός Τριπόταμος αποσπάται από το δήμο Τριποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουντάδος αποσπάται από το δήμο Τριποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζιγαλάδος αποσπάται από το δήμο Τριποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρνάδος αποσπάται από το δήμο Τριποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σμουρδιαί αποσπάται από το δήμο Τριποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κτικάδος αποσπάται από το δήμο Τριποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χατζιράδος αποσπάται από το δήμο Τριποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απεργάδος αποσπάται από το δήμο Τριποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριαντάρος αποσπάται από το δήμο Τριποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπερδεμιάρος αποσπάται από το δήμο Τριποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Ζιγαλάδος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σμουρδιαί του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δύο Χωρία προσαρτάται στο δήμο Τήνου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Κεχροβουνίου προσαρτάται στο δήμο Τήνου

Ο οικισμός Μονή και Σχολή Ουρσουλίνων προσαρτάται στο δήμο Τήνου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή και Σχολή Ουρσουλίνων του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Σπεράδος προσαρτάται στο δήμο Τήνου

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κτικάδος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κτικάδου

Ο οικισμός Δύο Χωρία αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δύο Χωρίων

Ο οικισμός Τήνος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τήνου

Ο οικισμός Τριαντάρος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τριαντάρου

Ο οικισμός Απεργάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κτικάδου

Ο οικισμός Τριπόταμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κτικάδου

Ο οικισμός Χατζιράδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κτικάδου

Ο οικισμός Ζυμπεράδος ή Σπεράδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κτικάδου

Ο οικισμός Αρνάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δύο Χωρίων

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Κεχροβουνίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δύο Χωρίων

Ο οικισμός Μουντάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τριαντάρου

Ο οικισμός Μπερδεμιάρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τριαντάρου

Το όνομα του οικισμού Σπεράδος του δήμου διορθώνεται σε Ζυμπεράδος ή Σπεράδος

Ο δήμος καταργείται

Κ. Τήνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τήνος από το δήμο Τήνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Τήνου και προσάρτησή του στην κοινότητα Τήνου

16/05/1928

Ο οικισμός Λιμήν Τήνου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 154Α - 22/04/1929

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Τήνου

Δ. Τήνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 154Α - 22/04/1929

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Τήνου

Κ. Τήνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 23Α - 18/01/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τήνος από το δήμο Τήνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Δ. Τήνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 23Α - 18/01/1934

Ο οικισμός Τήνος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τήνου

Κ. Τήνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Τήνου

Δ. Τήνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Τήνου

ΦΕΚ 59Α - 12/03/1953

Ο οικισμός Μουντάδος αποσπάται από την κοινότητα Τριαντάρου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα Στενής και προσαρτάται στο δήμο

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Παρασκευή και προσάρτησή του στο δήμο Τήνου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Φωκάς και προσάρτησή του στο δήμο Τήνου

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Σταυρού και προσάρτησή του στο δήμο Τήνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φερό Χωριό αποσπάται από την κοινότητα Δύο Χωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυχνάφτια αποσπάται από την κοινότητα Δύο Χωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δύο Χωρία αποσπάται από την κοινότητα Δύο Χωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρνάδος αποσπάται από την κοινότητα Δύο Χωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όρμος Αγίου Ιωάννου αποσπάται από την κοινότητα Δύο Χωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Κεχροβουνίου αποσπάται από την κοινότητα Δύο Χωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Σώστης αποσπάται από την κοινότητα Τριαντάρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριαντάρος αποσπάται από την κοινότητα Τριαντάρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπερδεμιάρος αποσπάται από την κοινότητα Τριαντάρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα Τριαντάρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαούτη αποσπάται από την κοινότητα Τριαντάρου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Λιμήν Σταυρού του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μαμάδος αποσπάται από την κοινότητα Πανόρμου Τήνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέχρος αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμάρος αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βώλαξ αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαλατάδος αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζάδος αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρσίνη αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταραμπάδος αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδα αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κλύσμα αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαλάδος αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περάστρα αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρόκος αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χατζιράδος αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριπόταμος αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέση αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκλαβοχώρι αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στενή αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγάπη αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ρωμανός αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σμαρδάκιον αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξινάρα αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αετοφωλιά αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδιανή αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κτικάδος αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπεράδος αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όρμος Ιστερνίων αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιόνια αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όρμος Καρδιανής αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υστέρνια αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολυμπήθρα αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από το δήμο Εξωμβούργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όρμος Πανόρμου αποσπάται από την κοινότητα Πανόρμου Τήνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμελάς αποσπάται από την κοινότητα Πανόρμου Τήνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρόχαρης αποσπάται από την κοινότητα Πανόρμου Τήνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλλί αποσπάται από την κοινότητα Πανόρμου Τήνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάνορμος Τήνου αποσπάται από την κοινότητα Πανόρμου Τήνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρλάς αποσπάται από την κοινότητα Πανόρμου Τήνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατιά αποσπάται από την κοινότητα Πανόρμου Τήνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δύσβατον (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Πανόρμου Τήνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεναρδάτος αποσπάται από την κοινότητα Πανόρμου Τήνου και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Μάρκος - Τσιαμπιά και προσάρτησή του στο δήμο Τήνου

Αναγνώριση του οικισμού Βουρνή και προσάρτησή του στο δήμο Τήνου

Αναγνώριση του οικισμού Φσίνος και προσάρτησή του στο δήμο Τήνου

Εκτύπωση  Αρχείο csv