ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κορωνίδος (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σκαδόν

Ο οικισμός Βόθροι προσαρτάται στο δήμο Κορωνίδος

Ο οικισμός Κεραμωτή προσαρτάται στο δήμο Κορωνίδος

Ο οικισμός Κωμιακή προσαρτάται στο δήμο Κορωνίδος

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Σκαδόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Απειράνθου

Ο οικισμός Βόθροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Απειράνθου

Ο οικισμός Κεραμωτή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Απειράνθου

Ο οικισμός Κωμιακή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Απειράνθου

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 26Α - 17/07/1858

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κωμιακή από το δήμο Απειράνθου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Σκαδόν αποσπάται από το δήμο Απειράνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βόθροι αποσπάται από το δήμο Απειράνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμωτή αποσπάται από το δήμο Απειράνθου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Φανερωμένης αποσπάται από το δήμο Απειράνθου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Απόλλων προσαρτάται στο δήμο Κορωνίδος

Ο οικισμός Σκεπόνη προσαρτάται στο δήμο Κορωνίδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Βόθροι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βόθρων

Ο οικισμός Κωμιακή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κορωνίδος

Ο οικισμός Σκαδόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκαδού

Ο οικισμός Κεραμωτή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βόθρων

Ο οικισμός Απόλλων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κορωνίδος

Ο οικισμός Σκεπόνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κορωνίδος

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Μονή Φανερωμένης του δήμου καταργείται.

Κ. Κορωνίδος (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κωμιακή από το δήμο Κορωνίδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Απόλλων αποσπάται από το δήμο Κορωνίδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σκεπόνη αποσπάται από το δήμο Κορωνίδος και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Φανερωμένης και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορωνίδος

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Φαρακλός και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορωνίδος

Αναγνώριση του οικισμού Χίλια Βρύση και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορωνίδος

Αναγνώριση του οικισμού Μυρίσσης και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορωνίδος

Αναγνώριση του οικισμού Αγιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορωνίδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κορωνίς (Κωμιακή) της κοινότητας διορθώνεται σε Κορωνίς

Ο οικισμός Αγιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μυρίσσης της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χίλια Βρύση της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Φαρακλός της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σκεπόνη της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Ο οικισμός Μονή Φανερωμένης της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Αγιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορωνίδος

Αναγνώριση του οικισμού Μυρίσης και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορωνίδος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Χίλια Βρύση και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορωνίδος

Αναγνώριση του οικισμού Σκεπόνι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορωνίδος

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορωνίδος

Αναγνώριση του οικισμού Ταξιάρχης και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορωνίδος

Αναγνώριση του οικισμού Φαρακλό και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορωνίδος

17/03/1991

Ο οικισμός Σκεπόνι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Ο οικισμός Απόλλων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Ο οικισμός Κορωνίς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Ο οικισμός Φαρακλό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Ο οικισμός Μυρίσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Ο οικισμός Ταξιάρχης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Ο οικισμός Χίλια Βρύση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv