ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Σκάλας (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σκάλα

Ο οικισμός Σπαθί προσαρτάται στο δήμο Σκάλας

Ο οικισμός Φονιαίς προσαρτάται στο δήμο Σκάλας

Ο οικισμός Κουτρούκοης προσαρτάται στο δήμο Σκάλας

Ο οικισμός Ρατζακλί προσαρτάται στο δήμο Σκάλας

Ο οικισμός Πάστρα ή Κάτω Βάλταις προσαρτάται στο δήμο Σκάλας

Ο οικισμός Κρεμμύδι προσαρτάται στο δήμο Σκάλας

Ο οικισμός Επάνω Βάλτες προσαρτάται στο δήμο Σκάλας

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Σπαθί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Φονιαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Κουτρούκοης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Ρατζακλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Πάστρα ή Κάτω Βάλταις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Κρεμμύδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Επάνω Βάλτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο δήμος καταργείται

Κ. Σκάλας (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκάλα από το δήμο Πρόννων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κουτρούκοης αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αλειμματάς αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ρατζακλί αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σπαθί αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φονιαίς αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Ο οικισμός Κουτρούκοης της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σπαθί της κοινότητας

Ο οικισμός Φονιαίς της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σπαθί της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σπαθί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελειού - Πρόνων

Ο οικισμός Ρατζακλί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελειού - Πρόνων

Ο οικισμός Αλειμματάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελειού - Πρόνων

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελειού - Πρόνων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv