ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Νάξου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Νάξος

Ο οικισμός Αγκίδια προσαρτάται στο δήμο Νάξου

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μονή Χρυσοστόμου προσαρτάται στο δήμο Νάξου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Ουρσουλίνων προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Ο οικισμός Μονή Ιησουϊτών προσαρτάται στο δήμο Νάξου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Χρυσοστόμου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Νάξος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νάξου

Ο οικισμός Αγκίδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νάξου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Νάξου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νάξος από το δήμο Νάξου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αγκίδια αποσπάται από το δήμο Νάξου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δυτική Επισκοπή προσαρτάται στην κοινότητα Νάξου

16/05/1928

Ο οικισμός Δυτική Επισκοπή της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Χρυσοστόμου και προσάρτησή του στην κοινότητα Νάξου

ΦΕΚ 277Α - 13/12/1947

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Νάξου

Δ. Νάξου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 277Α - 13/12/1947

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Νάξου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Αρσένιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αρσενίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάραγκας αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αρσενίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Αννα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αρσενίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στελίδα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αρσενίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Προκόπιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Αρσενίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίβλος αποσπάται από την κοινότητα Βίβλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλανάδος αποσπάται από την κοινότητα Γαλανάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από την κοινότητα Γαλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλινάδον αποσπάται από την κοινότητα Γλινάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εγγαρές αποσπάται από την κοινότητα Εγγαρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακρωτήρι αποσπάται από την κοινότητα Κινιδάρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κινίδαρος αποσπάται από την κοινότητα Κινιδάρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Θαλέλαιος αποσπάται από την κοινότητα Μελάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέλανες αποσπάται από την κοινότητα Μελάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από την κοινότητα Μελάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρουνοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Μελάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέση Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Ποταμιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρή Βίγλα αποσπάται από την κοινότητα Σαγκρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Σαγκρί αποσπάται από την κοινότητα Σαγκρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστράκι αποσπάται από την κοινότητα Σαγκρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κανακάρι αποσπάται από την κοινότητα Σαγκρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Σαγκρί αποσπάται από την κοινότητα Σαγκρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Σαγκρίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Άγιοι Πάντες προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίου Αρσενίου

Ο νέος οικισμός Πλάκα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Βίβλου

Ο νέος οικισμός Μαστοράκης προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίου Αρσενίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Νάξος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Μάραγκας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Ακρωτήρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Κάτω Σαγκρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Κουρουνοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Άγιος Προκόπιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Άγιος Θαλέλαιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Κανακάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Αγκίδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Άνω Σαγκρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Μέση Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Άνω Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Μαστοράκης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Αγία Αννα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Κάτω Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Γλινάδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Μικρή Βίγλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Γαλήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Άγιος Αρσένιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Γαλανάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Εγγαρές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Κινίδαρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Καστράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Μονή Χρυσοστόμου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Άγιοι Πάντες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Παναγία (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Στελίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Μέλανες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Βίβλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv