ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μελάνων (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μέλανες από το δήμο Βίβλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Θαλέλαιος αποσπάται από το δήμο Βίβλου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μύλοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελάνων

Αναγνώριση του οικισμού Κουρουνοχώρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελάνων

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπονες και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελάνων

Αναγνώριση του οικισμού Γραμπούνι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελάνων

16/10/1940

Ο οικισμός Γραμπούνι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάμπονες της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Θαλέλαιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Ο οικισμός Μέλανες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Ο οικισμός Κουρουνοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv