ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ποταμιάς (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ποταμιά από το δήμο Βίβλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Ποταμιά στον οικισμό Άνω Ποταμιά

Ο οικισμός Ποταμιά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Λιεράδος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ποταμιάς

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Ποταμιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Ποταμιάς

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Ποταμιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Ποταμιάς

Αναγνώριση του οικισμού Μεσαία Ποταμιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Ποταμιάς

16/10/1940

Ο οικισμός Λιεράδος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 277Α - 19/10/1976

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Άνω Ποταμιά στον οικισμό Μέση Ποταμιά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μέση Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Ο οικισμός Άνω Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Ο οικισμός Κάτω Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv