ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Βίβλου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Γαλανάδος

Ο οικισμός Γλυνάδος προσαρτάται στο δήμο Βίβλου

Ο οικισμός Τρίποδες προσαρτάται στο δήμο Βίβλου

Ο οικισμός Αγερσανοί προσαρτάται στο δήμο Βίβλου

Ο οικισμός Κάτω Σαγκρί προσαρτάται στο δήμο Βίβλου

Ο οικισμός Ποταμιά προσαρτάται στο δήμο Βίβλου

Ο οικισμός Μέλανες προσαρτάται στο δήμο Βίβλου

Ο οικισμός Άγιος Θαλέλαιος προσαρτάται στο δήμο Βίβλου

Ο οικισμός Αχαψί προσαρτάται στο δήμο Βίβλου

Ο οικισμός Μητρυιά προσαρτάται στο δήμο Βίβλου

Ο οικισμός Άνω Σαγκρί προσαρτάται στο δήμο Βίβλου

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Αχαψί του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μητρυιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Εγγαρές προσαρτάται στο δήμο Βίβλου

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Γαλανάδος στον οικισμό Τρίποδες

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Κάτω Σαγκρί του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Σαγκρί του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σαγκρί προσαρτάται στο δήμο Βίβλου

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μέλανες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μελάνων

Ο οικισμός Αγερσανοί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγερσανών

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ποταμιάς

Ο οικισμός Σαγκρί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σαγκρίου

Ο οικισμός Εγγαρές αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Εγγαρών

Ο οικισμός Βίβλος (Τρίποδες) αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βίβλου

Ο οικισμός Άγιος Θαλέλαιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μελάνων

Ο οικισμός Γλυνάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βίβλου

Ο οικισμός Γαλανάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βίβλου

Το όνομα του οικισμού Τρίποδες του δήμου διορθώνεται σε Βίβλος (Τρίποδες)

Ο δήμος καταργείται

Κ. Βίβλου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βίβλος (Τρίποδες) από το δήμο Βίβλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γλυνάδος αποσπάται από το δήμο Βίβλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γαλανάδος αποσπάται από το δήμο Βίβλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Ο οικισμός Γαλανάδος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαλανάδου

ΦΕΚ 104Α - 15/05/1919

Ο οικισμός Γλυνάδος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γλυνάδου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βίβλος (Τρίποδες) της κοινότητας διορθώνεται σε Βίβλος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βίβλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv