ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σαγκρίου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σαγκρί από το δήμο Βίβλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κανακάρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαγκρίου

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαγκρίου

16/10/1940

Ο οικισμός Κάμπος της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Σαγκρί στον οικισμό Άνω Σαγκρί

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Σαγκρί και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαγκρίου

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Σαγκρί και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαγκρίου

Ο οικισμός Σαγκρί της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Καστράκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαγκρίου

Αναγνώριση του οικισμού Μικρή Βίγλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαγκρίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Παναγία (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Σαγκρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μικρή Βίγλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Ο οικισμός Άνω Σαγκρί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Ο οικισμός Καστράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Ο οικισμός Κανακάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Ο οικισμός Κάτω Σαγκρί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Ο οικισμός Παναγία (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νάξου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv