ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Απολλωνίας (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Απολλωνία

Ο οικισμός Καταβατή προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίας

Ο οικισμός Εξάμπελα προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίας

Ο οικισμός Κάτω Πετάλι προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίας

Ο οικισμός Μοναστήρι της Θεοτόκου (Βρύσεως) προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίας

Ο οικισμός Μοναστήρι του Προφήτου Ηλία προσαρτάται στο δήμο Απολλωνίας

18-07-1836

Ο οικισμός Απολλωνία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σίφνου

Ο οικισμός Καταβατή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σίφνου

Ο οικισμός Εξάμπελα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σίφνου

Ο οικισμός Κάτω Πετάλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σίφνου

Ο οικισμός Μοναστήρι της Θεοτόκου (Βρύσεως) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σίφνου

Ο οικισμός Μοναστήρι του Προφήτου Ηλία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σίφνου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Απολλωνίας Σίφνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Απολλωνία από το δήμο Σίφνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από το δήμο Σίφνου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Εξάμπελα αποσπάται από το δήμο Σίφνου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καταβατή αποσπάται από το δήμο Σίφνου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάτω Πετάλι αποσπάται από το δήμο Σίφνου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καμάρες αποσπάται από το δήμο Σίφνου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Βρύσεως και προσάρτησή του στην κοινότητα Απολλωνίας Σίφνου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Φάρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Απολλωνίας Σίφνου

Αναγνώριση του οικισμού Πλατύγιαλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Απολλωνίας Σίφνου

Αναγνώριση του οικισμού Βαθύ και προσάρτησή του στην κοινότητα Απολλωνίας Σίφνου

16/10/1940

Ο οικισμός Βαθύ της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κυκλάδων και υπάγεται στο νομό Χανίων

Κ. Απολλωνίας Σίφνου (Χανίων)

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χανίων από το νομό Κυκλάδων

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Χανίων και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Απολλωνίας Σίφνου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Χανίων

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Μήλου του νομού Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στην επαρχία Σύρου του νομού Κυκλάδων

Κ. Απολλωνίας Σίφνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Σύρου του νομού Κυκλάδων από την επαρχία Μήλου του νομού Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 126Α - 19/06/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Σύρου του νομού Κυκλάδων και υπάγεται στην επαρχία Μήλου του νομού Κυκλάδων

19/03/1961

Ο οικισμός Εξάμπελα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καταβατή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Βρύσεως της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Βαθύ και προσάρτησή του στην κοινότητα Απολλωνίας Σίφνου

ΦΕΚ 132Α - 03/09/1963

Ο οικισμός Καμάρες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αρτεμώνος Σίφνου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κιτριανή (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Απολλωνίας Σίφνου

Αναγνώριση του οικισμού Χρυσοπηγή και προσάρτησή του στην κοινότητα Απολλωνίας Σίφνου

ΦΕΚ 156Α - 30/07/1997

Ο οικισμός Απολλωνία αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Σίφνου

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σίφνου

Ο οικισμός Κάτω Πετάλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σίφνου

Ο οικισμός Κιτριανή (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σίφνου

Ο οικισμός Χρυσοπηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σίφνου

Ο οικισμός Πλατύγιαλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σίφνου

Ο οικισμός Φάρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σίφνου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv