ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Χαλκιοπούλων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χαλκιόπουλοι από το δήμο Ιδομένης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Χαλκιοπούλων (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Χαλκιοπούλων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Φορτωπός και προσάρτησή του στην κοινότητα Χαλκιοπούλων

Αναγνώριση του οικισμού Αγραπιδόκαμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Χαλκιοπούλων

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Βλάσιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Χαλκιοπούλων

Αναγνώριση του οικισμού Ξουμερή και προσάρτησή του στην κοινότητα Χαλκιοπούλων

Αναγνώριση του οικισμού Σκάλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Χαλκιοπούλων

Αναγνώριση του οικισμού Αρωνία και προσάρτησή του στην κοινότητα Χαλκιοπούλων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ξουμερή της κοινότητας διορθώνεται σε Ξωμερή

Ο οικισμός Αρωνία της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σκάλα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Θεόδωροι και προσάρτησή του στην κοινότητα Χαλκιοπούλων

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Μηνάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Χαλκιοπούλων

ΦΕΚ 32Α - 04/03/1975

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Χαλκιόπουλοι στον οικισμό Άγιος Μηνάς

05/04/1981

Ο οικισμός Φορτωπός της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άγιος Βλάσιος της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Νέο Χαλκιόπουλο και προσάρτησή του στην κοινότητα Χαλκιοπούλων

Αναγνώριση του οικισμού Προσήλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Χαλκιοπούλων

ΦΕΚ 48Α - 17/03/1988

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Άγιος Μηνάς στον οικισμό Νέο Χαλκιόπουλο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέο Χαλκιόπουλο αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ινάχου

Ο οικισμός Προσήλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Ο οικισμός Αγραπιδόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Ο οικισμός Άγιος Μηνάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Ο οικισμός Χαλκιόπουλοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Ο οικισμός Ξωμερή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv