ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ιητών (Ίου) (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ίος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Ίος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Ίου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ίος από το δήμο Ιητών (Ίου) και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Επίνειον Ιου και προσάρτησή του στην κοινότητα Ίου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Ψάθα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ίου

Αναγνώριση του οικισμού Μαγγανάρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ίου

16/10/1940

Ο οικισμός Επίνειον Ιου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ψάθα της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Όρμος Ίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Ίου

14/03/1971

Ο οικισμός Όρμος Ίου της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ίος της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Επάνω Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ίου

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Θεοδότη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ίου

Αναγνώριση του οικισμού Μυλοπότας και προσάρτησή του στην κοινότητα Ίου

Αναγνώριση του οικισμού Ψάθη Ιου και προσάρτησή του στην κοινότητα Ίου

ΦΕΚ 153Α - 16/09/1994

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ιητών

Δ. Ιητών (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 153Α - 16/09/1994

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ίου

18/03/2001

Αναγνώριση του οικισμού Κουμπάρα και προσάρτησή του στο δήμο Ιητών

Αναγνώριση του οικισμού Μπούρης και προσάρτησή του στο δήμο Ιητών

Αναγνώριση του οικισμού Πεταλίδι (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ιητών

Εκτύπωση  Αρχείο csv