ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Σικίνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σίκινος

Ο οικισμός Χωρίον προσαρτάται στο δήμο Σικίνου

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Χωρίον του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Σίκινος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σικίνου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Σικίνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σίκινος από το δήμο Σικίνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Βουνίον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σικίνου

16/10/1940

Ο οικισμός Βουνίον της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Αλοπρόνοια και προσάρτησή του στην κοινότητα Σικίνου

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κυκλάδων και υπάγεται στο νομό Χανίων

Κ. Σικίνου (Χανίων)

ΦΕΚ 241Α - 19/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Χανίων από το νομό Κυκλάδων

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Χανίων και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Σικίνου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Χανίων

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Μήλου του νομού Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στην επαρχία Σύρου του νομού Κυκλάδων

Κ. Σικίνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 269Α - 20/10/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Σύρου του νομού Κυκλάδων από την επαρχία Μήλου του νομού Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 126Α - 19/06/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Σύρου του νομού Κυκλάδων και υπάγεται στην επαρχία Μήλου του νομού Κυκλάδων

17/03/1991

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Μήλου του νομού Κυκλάδων και υπάγεται στην επαρχία Θήρας του νομού Κυκλάδων

18/03/2001

Αναγνώριση του οικισμού Αβολαδονήσιο (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Σικίνου

Αναγνώριση του οικισμού Καλόγερος (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Σικίνου

Αναγνώριση του οικισμού Κάραβος (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Σικίνου

Αναγνώριση του οικισμού Καρδιώτισσα (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Σικίνου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Σικίνου

Δ. Σικίνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Σικίνου

Εκτύπωση  Αρχείο csv