ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Θήρας (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Φηρά

Ο οικισμός Ημεροβίγλι προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Βουρβούλος προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Κοντοχώρι προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Καρτεράδος προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Φηροστεφάνι προσαρτάται στο δήμο Θήρας

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Θηρασία (Μανωλάς) αποσπάται από το δήμο Θηρασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οία (Επάνω Μεριά) αποσπάται από το δήμο Οίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Θηρασία (Μανωλάς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θηρασίας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Μονή Δομινικανών προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Μονή Λαζαριστών προσαρτάται στο δήμο Θήρας

ΦΕΚ 9Α - 09/04/1851

Ο οικισμός Οία (Επάνω Μεριά) αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Οίας

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Αδελφών του Ελέους προσαρτάται στο δήμο Θήρας

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Ημεροβίγλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ημεροβιγλίου

Ο οικισμός Καρτεράδος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρτεράδου

Ο οικισμός Θήρα (Φηρά) αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Θήρας

Ο οικισμός Βουρβούλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ημεροβιγλίου

Ο οικισμός Μονή Δομινικανών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Θήρας

Ο οικισμός Κοντοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Θήρας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Θήρας

Ο οικισμός Μονή Λαζαριστών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Θήρας

Ο οικισμός Μονή Αδελφών του Ελέους αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Θήρας

Ο οικισμός Φηροστεφάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Θήρας

Το όνομα του οικισμού Φηρά του δήμου διορθώνεται σε Θήρα (Φηρά)

Κ. Θήρας (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Θήρα (Φηρά) από το δήμο Θήρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Δομινικανών αποσπάται από το δήμο Θήρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κοντοχώρι αποσπάται από το δήμο Θήρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από το δήμο Θήρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Λαζαριστών αποσπάται από το δήμο Θήρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Αδελφών του Ελέους αποσπάται από το δήμο Θήρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φηροστεφάνι αποσπάται από το δήμο Θήρας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δυτική Επισκοπή προσαρτάται στην κοινότητα Θήρας

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ημεροβιγλίου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Θήρας και προσάρτησή του στην κοινότητα Θήρας

16/05/1928

Ο οικισμός Δυτική Επισκοπή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αδελφών του Ελέους της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Δομινικανών της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Λαζαριστών της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λιμήν Θήρας της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Θήρα (Φηρά) της κοινότητας διορθώνεται σε Θήρα

Ο οικισμός Κοντοχώρι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Φηροστεφάνι της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Όρμος Θήρας και προσάρτησή του στην κοινότητα Θήρας

19/03/1961

Ο οικισμός Όρμος Θήρας της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Όρμος Φηρών και προσάρτησή του στην κοινότητα Θήρας

Αναγνώριση του οικισμού Μέσα Κατοικίες και προσάρτησή του στην κοινότητα Θήρας

Αναγνώριση του οικισμού Έξω Κατοικίες και προσάρτησή του στην κοινότητα Θήρας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άνυδρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Θήρας

Αναγνώριση του οικισμού Ασπρονήσι (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Θήρας

Αναγνώριση του οικισμού Έξω Γιαλός και προσάρτησή του στην κοινότητα Θήρας

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Καμένη και προσάρτησή του στην κοινότητα Θήρας

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιά Καμένη και προσάρτησή του στην κοινότητα Θήρας

Αναγνώριση του οικισμού Χριστιανά (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Θήρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Θήρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Θήρας

Ο οικισμός Όρμος Φηρών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Άνυδρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Νέα Καμένη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Ασπρονήσι (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Έξω Γιαλός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Χριστιανά (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Έξω Κατοικίες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Παλαιά Καμένη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Ο οικισμός Μέσα Κατοικίες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θήρας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv