ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μελιγαλά (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μελιγαλάς από το δήμο Οιχαλίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ζέζα αποσπάται από το δήμο Οιχαλίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 69Α - 26/03/1919

Ο οικισμός Ζέζα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζέζας

ΦΕΚ 159Α - 15/09/1967

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Μελιγαλά

Δ. Μελιγαλά (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 159Α - 15/09/1967

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Μελιγαλά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανθούσα αποσπάται από την κοινότητα Ανθούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζευγολατείον αποσπάται από την κοινότητα Ζευγολατείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιρρόη αποσπάται από την κοινότητα Καλλιρρόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από την κοινότητα Μαγούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μίλα αποσπάται από την κοινότητα Μίλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάστρο αποσπάται από την κοινότητα Μίλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολίχνη αποσπάται από την κοινότητα Πολίχνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από την κοινότητα Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταθμός αποσπάται από την κοινότητα Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στενύκλαρος αποσπάται από την κοινότητα Στενυκλάρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσουκαλαίικα αποσπάται από την κοινότητα Τσουκαλαίικων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κροντηρές αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου Ιθώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι Ιθώμης αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου Ιθώμης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κάστρο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Κροντηρές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Πολίχνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Καλλιρρόη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Μίλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Ζευγολατείον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Τσουκαλαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Νεοχώρι Ιθώμης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Σταθμός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Μελιγαλάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Ανθούσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Στενύκλαρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv