ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ανάφης (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ανάφη

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μονή Καλαμιωτίσσης προσαρτάται στο δήμο Ανάφης

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Καλαμιωτίσσης του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Ανάφη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ανάφης

Ο δήμος καταργείται

Κ. Ανάφης (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ανάφη από το δήμο Ανάφης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Καλαμιωτίσσης και προσάρτησή του στην κοινότητα Ανάφης

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Καλαμιωτίσσης της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κλησίδι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ανάφης

Αναγνώριση του οικισμού Όρμος Αγίου Νικολάου και προσάρτησή του στην κοινότητα Ανάφης

18/03/2001

Αναγνώριση του οικισμού Μακρά (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Ανάφης

Αναγνώριση του οικισμού Παχειά (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Ανάφης

Αναγνώριση του οικισμού Φτενά (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Ανάφης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ανάφης

Δ. Ανάφης (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ανάφης

Εκτύπωση  Αρχείο csv