ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Απειράνθου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Απείρανθος

Ο οικισμός Φιλότιον προσαρτάται στο δήμο Απειράνθου

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Φιλότιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τραγαίας

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Σκαδόν αποσπάται από το δήμο Κορωνίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βόθροι αποσπάται από το δήμο Κορωνίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμωτή αποσπάται από το δήμο Κορωνίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κωμιακή αποσπάται από το δήμο Κορωνίδος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Βόθροι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δανακός προσαρτάται στο δήμο Απειράνθου

ΦΕΚ 26Α - 17/07/1858

Ο οικισμός Κωμιακή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Κορωνίδος

Ο οικισμός Σκαδόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορωνίδος

Ο οικισμός Βόθροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορωνίδος

Ο οικισμός Κεραμωτή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορωνίδος

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Φανερωμένης προσαρτάται στο δήμο Απειράνθου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Φανερωμένης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορωνίδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μουτσούνα προσαρτάται στο δήμο Απειράνθου

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Απείρανθος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Απειράνθου

Ο οικισμός Δανακός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Απειράνθου

Ο οικισμός Μουτσούνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Απειράνθου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Απειράνθου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Απείρανθος από το δήμο Απειράνθου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δανακός αποσπάται από το δήμο Απειράνθου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μουτσούνα αποσπάται από το δήμο Απειράνθου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 157Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Δανακός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δανακού

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Απείρανθος της κοινότητας διορθώνεται σε Απέραθος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Απεράθου

Κ. Απεράθου (Κυκλάδων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Απειράνθου

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Απέραθος της κοινότητας μετονομάζεται σε Απύρανθος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Απυράνθου

Κ. Απυράνθου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Απεράθου

21/08/1962

Το όνομα του οικισμού Απύρανθος της κοινότητας διορθώνεται σε Απείραθος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Απειράθου

Κ. Απειράθου (Κυκλάδων)

21/08/1962

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Απυράνθου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κλειδώ και προσάρτησή του στην κοινότητα Απειράθου

Αναγνώριση του οικισμού Κανάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Απειράθου

Αναγνώριση του οικισμού Λυγαρίδια και προσάρτησή του στην κοινότητα Απειράθου

ΦΕΚ 83Α - 06/05/1988

Ο οικισμός Απείραθος της κοινότητας μετονομάζεται σε Απέραθος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Απεράθου

Κ. Απεράθου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 83Α - 06/05/1988

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Απειράθου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Αζάλας και προσάρτησή του στην κοινότητα Απεράθου

Αναγνώριση του οικισμού Αη Γιάννης Λευκώνης και προσάρτησή του στην κοινότητα Απεράθου

Αναγνώριση του οικισμού Πάνερμος και προσάρτησή του στην κοινότητα Απεράθου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λυγαρίδια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Ο οικισμός Πάνερμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Ο οικισμός Αζάλας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Ο οικισμός Κανάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Ο οικισμός Κλειδώ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Ο οικισμός Απέραθος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Ο οικισμός Αη Γιάννης Λευκώνης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Ο οικισμός Μουτσούνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv